Τρι19022019

Ενημέρωση:Τρι, 19 Φεβ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 3ης/24-01-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 24-01-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 17-01-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3/24-01-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2017 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 17-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Καρυών», προϋπολογισμού 25.000,00 με Φ.Π.Α με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση πλατάνων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στην περιοχή των Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων και απόφραξη της γέφυρας στην περιοχή Παρακαλάμου από την πτώση πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κατά τις πρόσφατες πλημμύρες».
 4. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσίας για επανατοποθέτηση δύο αυτόνομων προσβάσεων ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα».
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αποκατάσταση αυτών στον επαρχιακό δρόμο Καλέντζι – Μονολίθι και στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση κατολισθέντων τμημάτων επαρχιακής οδού Γέφυρα Πλάκας - Ραφταναίων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι – Πετροβούνι θέση “Τσίμοβο”», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση διενέργειας δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγασηυπηρεσιών της Εκπαίδευσης Ιωαννίνων (Α/θμια, Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας & Δ/θμιας, Φυσική Αγωγή, Μισθοδοσία Α/θμιας & Δ/θμιας) και παράταση της υπάρχουσας μίσθωσης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2018.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 11. Απόφαση για τη μή άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 152/2017απόφασης του Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων.
 12. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, της κ. Ελένης Ξενάκη, Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, κατά το χρόνο που αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα και νυν συνταξιούχου.
 13. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-01-2018σύμφωνα με την αριθμ. 5715/209/17-01-2018απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις-παγετοί, βροχοπτώσεις) στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσειςλίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων, κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων κλπ).
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την επισκευή ΤΟΛ στο εργοτάξιο της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επενδεδυμένης τάφρου απορροής ομβρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού Μετσόβου – Ανθοχωρίου λόγω πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού 54.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών Δ.Δ. Καταβόθρας (προμήθεια υλικών)».
 17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Αράχθου)», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 19. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β’ φάση)», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ(ανάκληση της σχετικής αριθμ. 44/2156/27-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 20. Έγκριση ανάθεσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για κατεπείγουσες εργασίες άρσης προσχώσεων στην παλαιά γέφυρα Άρτας» της Π.Ε. Άρτας, βάσει του από 19-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
 21. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, Κούρτη  Γεωργίου, στην Λάρισα, από 28-01-2018 έως και 02-02-2018, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που διοργανώνεται από το  ΙΝΕΠ, από 29-01-2018 μέχρι 02-02-2018.
 22. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για τη Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έτος 2018.
 23. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας«Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση κατάθεση αίτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, για λύση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.
 26. Έγκριση κατάθεση αίτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, για λύση της εταιρείας με την επωνυμία«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε.»,κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.
 27. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 28. Έγκριση δαπανών καιδιάθεσης πίστωσης πολυετών υποχρεώσεων, έργων, οφειλών, λειτουργικών δαπανών και οδοιπορικών Α’ τριμήνου 2018της Π.Ε. Άρτας.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για επιστροφή καταβληθέντος ποσού  από το Δήμο Αρταίων  για  την πληρωμή λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το έτος 2012.
 31. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 23-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ασπροχώρι –Λίππας –Πλατανίων», προϋπολογισμού 150.000,00 €με Φ.Π.Α.
 32. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - λοιπές εργασίες στην επαρχιακή οδό Χουλιαράδων – Βαπτιστού της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 33. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού Νο1/22-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «Απομάκρυνση σταγονιδίων από τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού δαπάνης € 39.800,00, πλέον Φ.Π.Α., από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
 34. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού 2ο/23-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, στη λίμνη Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 35. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 36. Ε.Η.Δ.Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης) ενώπιον του ΣτΕ, κατά της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ393/15-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4459/18-12-2017)Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017(Β΄4156) “Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93)” και έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 37. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή ΄΄Πηγή Γεωργίτση - Βάλια Ντι Λιοσάνη΄΄ της Δ.Κ. Μετσόβου Δήμου Μετσόβου» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 38. Ε.Η.Δ.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ εξάμηνο του έτους 2018 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 39. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών (μεταλλικού πλέγματος, αγκύρια και  συρματόσχοινα) για αντιστηρίξεις επικίνδυνων σημείων στην επαρχιακή οδό Ανήλιο-Μέτσοβο.
 40. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον αθλητικό σύλλογο Γυναικών «Οι Αμαζόνες» του πρώτου τουρνουά ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, το πρώτο πενθήμερο Φεβρουαρίου 2018.
 41. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων: Α) για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρου Νεότητας Φιλιατών των αποκριάτικων εκδηλώσεων 2018 που θα πραγματοποιηθούν στο Φιλιάτι Θεσπρωτίας και Β) για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου «Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στην κοπή της Πίτας «Πίτα του Ηπειρώτη 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα την 25-02-2018.
 42. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2018).
 43. Ε.Η.Δ.Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά, στη Λαμία, την 24-01-2018προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 44. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησηςΟικονόμου Γεωργίου ΕΔΕ,μέχρι 06-04-2018.
 45. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την «Επικαιροποίηση μελέτης Καστανιά - Τετράκωμο»της Π.Ε. Άρτας,αναδόχου Χρήστου Μήτση, Τοπογράφου Μηχανικού μέχρι 25-04-2018.
 46. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 47. Ε.Η.Δ.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 48. Ε.Η.Δ.Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 49. Ε.Η.Δ.Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 50. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βατότητας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Μετσόβου».
 51. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία οικιών στα όρια του Δ.Δ. Βρυσοχωρίου», προϋπολογισμού € 85.000,00 με ΦΠΑ.
 52. Ε.Η.Δ.Έγκριση απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 53. Ε.Η.Δ.Τροποποίηση της αριθμ. 43/2100/19-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 54. Ε.Η.Δ.Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών: Α) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ», Β) έτους 2018 για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 για την λειτουργία των Περιβαλλοντικών Έργων του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, και Γ) έτους 2018 για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία IPACBCGreece-Albania 2014-2020”, INTERREG V-Α “Greece-Italy 2014-2020”, INTERREGADRION και Connecting Europe Facility (CEF).