Τρι19022019

Ενημέρωση:Τρι, 19 Φεβ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αίτηση για χορήγηση άδειας εμφιάλωσης Ιωάννη Καπέρδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005)

Ο Ιωάννης Καπέρδας του Βασιλείου κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Ευεργετών 4
Τ.Κ. 45333, ΑΦΜ 121539384 ΔΟΥ Ιωαννίνων, υπέβαλλε στις 26/1/2018. στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε.Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου την αρ. πρωτ.189/2018 αίτηση για χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης .
Ο αιτών κατέχει επίσης την αριθ. 5017/23-1-2018/Φ14.1779 Άδεια Λειτουργίας Αορίστου χρόνου της Μονάδας Αποθήκευσης και Εμφιάλωσης Υγραερίου
Ανακοινώνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.