Δευ17062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για τη 2η/26-2-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Σας  καλούμε στις  είκοσι έξι  (26) του μηνός Φεβρουαρίου   έτους  2018,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 15.00 στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 1ης/31-1-2018  τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.
  2. Συμπλήρωση της αριθμ. 10/40/15-9-2014 απόφασης του Π.Σ.
  3. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κόνιτσας   για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου
  4. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018.