Κυρ16122018

Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/02-03-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 02-03-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-02-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8/02-03-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του από 23-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Μετσόβου», προϋπολογισμού € 525.500,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην Κρυοπηγή Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση κατολισθέντων τμημάτων Επαρχιακής Οδού Γέφυρας Πλάκας-Ραφταναίων», προϋπολογισμού 74.400,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Κουτσελιού για την ασφαλή διέλευση των απορριμματοφόρων προς ΧΥΤΑ Ελληνικού», αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 23-04-2018.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα», αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., μέχρι την 31-12-2018.
 6. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων για το 2018, λόγω μη ολοκλήρωσης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για το 2018.
 7. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Ισραηλινών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 05-10/03/2018.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των υποέργων «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή «Βραχώνα» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας» και «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή «Μουρταζάδια» της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου Δήμου Ιωαννιτών», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 9. Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών της Ομάδας Ρομποτικής του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς στην Αθήνα το διάστημα 3-5/3/2018.
 10. Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕD) και δύο (2) εκπαιδευτικών προπλασμάτων Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) Ενηλίκων.
 12. Ανάκληση της αριθμ. 3/139/24-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 13. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες αποκαταστάσεις οδοποιίας στα όρια των δήμων Άρτας και Νικολάου Σκουφά για την πρόσβαση σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και παρακολούθησης του κτιρίου στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 16. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 27-02-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 24773/1244/28-02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών από φερτά υλικά κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 18. Έγκριση του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος - Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και προστασία γέφυρας στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας», προϋπολογισμού 345.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 21. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/27-02-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019), συνολικού προϋπολογισμού 2.256.492,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών επιβατών) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 22. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την αποκατάσταση σποραδικών φθορών, χρωματισμών & μονώσεων επιφανειών και εσωτερικών - εξωτερικών θυρών σε κτίρια της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας - υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 24. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Φιλιππίδου Άννας,Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν Μέριμνας Π.Ε Θεσπρωτίας, στην Αθήνα από 19 έως 21-03-2018, για τη συμμετοχή της στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας με θέμα «Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων-Εφαρμογή HACCP σε μονάδα μαζικής παραγωγής».
 25. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των Θεοχάρη Μητσάκη, Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Μπάρμπα Αντωνίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Λάρισα 05-08/03/2018 για τη συμμετοχή τους στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας.
 26. Έγκριση του από 09-02-2018 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άμεση σήμανση και επούλωση επικινδύνων φθορών – λάκκων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 27. Αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος:Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Υπέρβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο - Αγία Φανερωμένη Ξηροβουνίου», αναδόχου Δημητρίου Φούκα.
 28. Τροποποίηση - συμπλήρωση της αρ. 1/43/08-01-2018απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 29. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 30. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 31. Έγκριση ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού ΚΤΕΟ Πρέβεζας».
 32. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Σταύρου Μιχάλη, υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Λάρισα 05-08/03/2018 για τη συμμετοχή του στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας.
 33. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΥΠΑΑΤ στις 24-04-2018.
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για τους μήνες Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος έτους 2018.
 35. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούςυποχρέωσης της Π.Ε. Πρέβεζας.
 36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-01-2018 ανοικτής διαδικασίαςσυνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της ΕΟ Άρτας – Αντιρρίου στον οικισμό Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισμού 13.000,00 € με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας με τίτλο «Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 19 έως και 21-03-2018.
 38. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, υπεύθυνης υλοποίησης του Προγράμματος ΤΕΒΑ και Αλεξάνδρας Τόλη, υπαλλήλου της ιδίας Υπηρεσίας, στην Αθήνα από 26 έως 28-03-2018προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της πρώτης συνάντησης του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού του Προγράμματος ΤΕΒΑκαι ναενημερωθούν για θέματα καταχώρισης δελτίων στο ΟΠΣ.
 39. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης Λάνταβου Ευαγγελίας από 12-03-2018 έως και 16-03-2018 σταΙωάννινα, για συμμετοχή σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 41. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή ποσού, στον Κώστα Κωνσταντίνο,από παράβολο που κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς λόγω μη μεταβίβασης του αρ. κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ ΡΖΗ-4333 οχήματος.
 42. Έγκριση της αρ. 706/28-02-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί τροποποίησης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 με άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης έως και 20% από 01-03-2018: Α) του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και Β) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.
 43. Επικαιροποίηση των αριθμ. 35/1725/30-10-2017 και 11/491/12-04-2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 44. Έγκριση δαπάνης, για την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ 140/1998 στον πρώην υπάλληλο ΙΔΑΧ της Π.Ε. Άρτας Γρούμπα Ηλία του Λάμπρου, σύμφωνα με την αριθμ. 763/01-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας.
 45. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο που συνδέει την εθνική οδό με τα Δ.Δ. Βαλανιδοράχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και Καναλίου», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ.
 46. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών από τα πλημμυρικά φαινόμενα στα Δ.Δ. Παπαδάτων, Παναγιάς και Ελευθεροχωρίου του Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 47. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού και κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στα όρια των Δ.Δ. Ριζών, Βράχου και Λούτσας», προϋπολογισμού € 170.000,00 με ΦΠΑ.
 48. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα, στις 07-03-2018, της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα, για συμμετοχή σε εκδήλωση τη ΕΝΠΕ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 49. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-01-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για Αποκατάσταση βατότητας σε Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις-παγετοί, βροχοπτώσεις)», σύμφωνα με την αριθμ. 5715/209/17-01-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 3/126/24-01-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 50. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης, έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μισθοδοσία υπό μετάταξη υπαλλήλου και έγκριση απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 51. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαιοειδών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω μη ολοκλήρωσης του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού.
 52. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την ανατύπωση δύο εκδόσεων, στην ελληνική και γαλλική, με τίτλο «Η ζωή του Γεωργίου Αβέρωφ» με βιβλιογραφία σχετική με το τυρί KASHKAVAL.