Τρι18122018

Ενημέρωση:Τρι, 18 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 3η/14-3-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                             ==============

Σας  καλούμε στις δεκατέσσερις  (14) του μηνός  Μαρτίου έτους  2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00 στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 2ης/26-2-2018  τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.
  2. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται  για την κατασκευή του έργου «Οδός Σταύρου Νιάρχου»
  3. Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση στο Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, της πρότασης με τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου»
  4. Έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης των έργων 1.«Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά-Παντοκράτορα» και 2.«Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (Α΄φάση)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» (Κωδ. Πρόσκλησης 55/2018)
  5. Έγκριση  προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018
  6. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου, για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.       

                                                                                                                                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ