Σαβ23032019

Ενημέρωση:Παρ, 22 Μαρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων 4ης/30-3-2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης Π.Σ.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης /30-3-2018  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 23  έως  και  26 έτους 2018:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 3ης/14-3-2018  τακτικής  συνεδρίασης Π.Σ.

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2018

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τα Περιφερειακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου 2018 (ΚΑΠ, ΟΣΚ, Τέλη Κυκλοφορίας) και αποτυπώνονται  αναλυτικά σε πίνακες  τόσο για το σύνολο της Περιφέρειας  όσο και για τις Περιφερειακές Ενότητες (αριθμ. απόφασης: 4/23/30-3-2018)

Θέμα 3ο: Επιχορήγηση του Κ.Υ. Ηγουμενίτσας για αποκατάσταση βλάβης του υπερήχου καρδιάς

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την επιχορήγηση του Κ.Υ. Ηγουμενίτσας με το ποσό των 3.149 €, για την κάλυψη της έκτακτης και επείγουσας για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, ανάγκης αποκατάστασης βλάβης του υπερήχου καρδιάς του Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν (αριθμ. απόφασης 4/24/30-3-2018 )

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέματα:

Ε.Η.Δ. Θέμα 1ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018, όπως υποβλήθηκε  από την Οικονομική Επιτροπή και διαμορφώνεται ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:         77.037.350,20

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       139.188.262,48

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         62.150.912,28

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2017, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους  2018  (αριθμ. απόφασης: 4/25/30-3-2018)

Ε.Η.Δ. Θέμα 2ο: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ

Περίληψη απόφασης: Ομόφωνα, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ,  ζητώντας την εφαρμογή της απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, που τους δικαιώνει και γενικότερα  την εξεύρεση λύσης  και εφαρμογή της νομιμότητας (αριθμ. απόφασης 4/26/30-3-2018)

                                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

                                                                                                                                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ