Κυρ20012019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Απόφαση προστίμου Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1739/26-04-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, επεβλήθη διοικητικό συνολικό πρόστιμο 3.500,00 € στην επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗ Π. ΛΙΛΗ –ΠΩΛΗΣΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΟΔΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 17-ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΑΦΜ 041322343 Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24 & 26 του Ν.4177 /2013 μετά από το αριθ. 84 /2017 πρωτόκολλο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ από ανοιχτή συσκευασία εσώρουχα κατασκευασμένα από αγνό μαλλί που παρέδωσε καταναλωτής που προσήλθε στην Υπηρεσία μας καθώς επίσης και το αριθ. 85/2017 πρωτόκολλο δειγματοληψίας σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε έλεγχος εις διπλούν αντίστοιχου προϊόντος και συσχετίζεται με το δείγμα καταγγελίας.

Το δείγμα κατόπιν εξέτασής του, από τη Β’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ. κρίθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ καθώς δε συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΕ 1007/2011 και την Υ.Α. 91354<< Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.>> Ειδικότερα το πρόστιμο έχει ως εξής:

  1. Πεντακόσια Ευρώ (500,00 €), κατά το άρθρο 50.1.Α για παράβαση του άρθρου 50 § 9Β της με αρ.πρωτ.91354/2017 Υ.Α «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017) διότι επί του προϊόντος ή της συσκευασίας του δεν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση ή –σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση, η ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή του προϊόντος.
  2. Δύο χιλιάδες Ευρώ (2.000,00 €), κατά το άρθρο 61 παρ.1 για παράβαση του άρθρου 61 § 6Γ της με αρ.πρωτ. 91354/2017 Υ.Α διότι η σύνθεση των ινών του προϊόντος που δηλώνεται στη σήμανση [ραμμένη ετικέτα ΟΛΟΜΑΛΛΟ και 100 % ΜΑΛΛΙ ], λαμβάνοντας υπόψη και την επιτρεπόμενη κατασκευαστική ενοχή +- 5% για ξένες ύλες σε λαναρισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα , δε συμμορφώνεται με την προσδιοριζόμενη σύνθεση των ινών του προϊόντος[ 50,8 +- 1,0 % μαλλί, 49,2 +- 1,0 % ακρυλικό] , γεγονός που συνιστά παράβαση των όσων ορίζονται στον Κανονισμό [ΕΕ]1007/2011[ ΚΕΦ. 2ΑΡΘ. 7,ΚΕΦ.3, ΑΡΘ. 18,19,20 και Παραρτήματα VIII και ΙΧ].
  3. Χίλια0 Ευρώ (1.000,00 €), κατά το άρθρο 64 παρ.1.2 για παράβαση του άρθρου 64 § 5Α της με αρ.πρωτ. 91354/2017 Υ.Α διότι δεν υπάρχει κωδικός αριθμός προϊόντος σε χάρτινη ή πάνινη ετικέτα επί του είδους.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ