Κυρ24032019

Ενημέρωση:Παρ, 22 Μαρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, που αφορά στην τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου :«Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Λούρου, στον ποταμό Λούρο»«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»

Η Ανακοίνωση-πρόσκληση Π.Σ. ότι έχει σταλεί προς δημοσίευση σε δυο εφημερίδες
(«ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» και «Η ΠΡΕΒΕΖΑ») καθώς υπάγεται διοικητικά σε δυο Περιφερειακές Ενότητες,
Άρτας (Δήμος Αρταίων) και Πρέβεζας (Δήμος Ζηρού) αντίστοιχαAνακοίνωση-Πρόσκληση_Π.Σ._τ.τ._2614_.pdf