Τρι20082019

Ενημέρωση:Τρι, 20 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 22ης/20-06-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 20-06-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-06-2018 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22/20-06-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του από 11-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού από Μέτσοβο προς Κατάρα – Όρια νομού», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του από 15-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής – Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 000,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Άμεση αποκατάσταση παράλληλου επαρχιακού οδικού δικτύου Τ.Κ. Πλαταριάς της Π.Ε. Θεσπρωτίας»,προϋπολογισμού 62.000,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη γέφυρα μπέλευ Κόπραινας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε., μέχρι την 21-09-2018.
 6. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιούλιος - Αύγουστος 2018, των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 7. Έγκριση του από 13-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισμού € 320.000,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση του από 14-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην πεδιάδα Κουκλιών Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του 1ου/12-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018.
 10. Έγκριση του από 12-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη δημιουργία διαφημιστικών banners της Περιφέρειας Ηπείρου.
 12. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την και φιλοξενία 6 Κινέζων δημοσιογράφων, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα23-25/06/20
 13. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών στα πλαίσια της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις «Ακριτίδεια 2018», το διάστημα 27/06-01/07/2018.
 14. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02-05-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων από κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π που προκλήθηκαν μετά από περιόδους έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων καθώς και ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα και προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές-ζημιές, σύμφωνα με την αριθμ. 55088/3143/03-05-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 16/888/04-05-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 15. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Ιουλίου - Αυγούστου2018).
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 293/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση κατανομής πιστώσεων του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων» έτους 2018 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Καράπαπα Ειρήνηςστην Αθήνα από 30/06 έως 08/07/2018για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Επικοινωνιακές Δυσλειτουργίες και η Τέχνη της Πειθούς» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.
 20. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, και την ανανέωση isoγια το 2018 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 21. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Χ.Ο.Ι.).
 22. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τηδιοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, συνάντησης εργασίας για το έργο «ADRION 5 SENSES».
 23. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων με τίτλο «ΣΚΟΥΦΑΣ- Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018» στις 21 και 22 Ιουνίου και 19 Ιουλίου 2018.
 24. ΑΠΟΣΥΡΣΗ του ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 27ου ΖΑΓΟΡΙ BASKETBALLCAMP&TOURNAMENT από τον «Αθλητικό Γυμναστικό Όμιλο Ιωαννίνων»
 25. Έγκρισηδαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναβάθμιση, συντήρηση & υποστήριξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων τοπογραφικού λογισμικού και λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.
 26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα βελτίωσης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Παλιομαύρας Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 27. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από19-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάσταση της 24ης Ε.Ο. (κατασκευή τάφρου) στη θέση Ελάτη Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης των χειμάρρων Άννινου – Κομποτέικου – Βωβού  ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 29. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ενίσχυση όχθης χειμάρρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 30. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών στοιχείων του έργου: Βελτίωση–ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου Καστανιά –Τετράκωμο», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002, βάσει του από 07-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 31. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Α. Τσώρος - Λ. Σακκάς ΟΕ», μέχρι την 07-08-2018.
 32. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Ζυγού επί της ΕΟ Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 360.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμων παραπλεύρως αποστραγγιστικών τάφρων περιοχής ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 34. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κομποτίου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με Φ.Π.Α
 35. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN, για τις ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισμού € 5.500,00 με ΦΠΑ.
 36. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/14-06-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε Άρτας για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 37. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 38. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης έργων, έγκριση διάθεσης πίστωσης έργου και έγκριση απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας
 39. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την Τρίτη 19 Ιουνίου 2019 για συναντήσεις με την Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ και την Γενική Γραμματέα Υπ. Περιβάλλοντος, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του ΤμήματοςΠοιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Ελένης Κυζιρίδου και ΔημητρίουΤσώλη στη Θεσσαλονίκη, από 21 έως και 22-06-2018, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ενημερωτική ημερίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Μιχάλη Νικολάου, υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας,στα Ιωάννινα, από 25-06-2018 έως 29-06-2018για τη συμμετοχή του στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Οι έξυπνες πόλεις και το PlaceMarketing ως εργαλεία αναπτυξιακού σχεδιασμού».
 42. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/12-13/06/2018 της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 750,80 €με ΦΠΑ.
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα στο χώρο του διοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018).
 45. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας, ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Το ποδόσφαιρο δημιουργεί πολιτισμό».
 46. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν στην υλοποίηση προμηθειών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας με το Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑΣ», των επίσημων αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών «7α Γιτάνεια».
 47. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Θεσπρωτίας.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Ηλία Σπυρόπουλου, Προϊσταμένου του Τμήματος Φαρμάκων & Φαρμακείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στα Ιωάννινα για τη συμμετοχή του στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Οι έξυπνες πόλεις και το PlaceMarketing ως εργαλεία αναπτυξιακού σχεδιασμού», που θα διεξαχθεί από 25-06-2018 έως 29-06-2018.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας Κωνσταντινίδη Ευαγγέλου και Περδικάρη Κωνσταντίνουστην Αθήναγια τη συμμετοχή τους στο συνέδριο με τίτλο «Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018 - Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως Βασικός Μοχλός Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας»,το οποίοσυνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την AΜΒΙΟ και τη DΟΜΕ Consulting Firm με την υποστήριξη της ΕΛΟΠΥ και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23/06/2018.
 50. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 22 έως 24-06-2018 προκειμένου να παραβρεθεί σε συναντήσεις εργασίας και επαφές στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 51. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 52. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή - συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.
 53. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή κτηρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.
 54. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 14-05-2018, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψειτης νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα Αχέροντα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/222/14-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζαςκαι την αριθμ. 20/1102/01-06-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 55. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ρόλερ σκίασης για την είσοδο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Πρέβεζας.
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή των φωτοτυπικών μηχανήματων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και τη συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλή απόσυρση και καταστροφή των ακατάλληλων προς χρήση (ληγμένων) γεωργικών φαρμάκων του προγράμματος Δακοκτονίας, καθώς και των κενών πλαστικών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων του ίδιου προγράμματος στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του ΤμήματοςΠοιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πρέβεζας, Τσαπάρα Αλεξίου και Κοτσαρίνη Μιχαήλ, στα Ιωάννινα, από 2 έως 6-07-2018για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ελέγχων στα Γεωργικά Φάρμακα».
 59. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (3ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο στην Πρέβεζα).
 60. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Μουσικά Μαϊστράλια).
 61. Έγκριση αναθεώρησης του ύψους των μισθωμάτων των λιμνοθαλασσών της Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 76315/2725/11-06-2018 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε Πρέβεζας.
 62. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής - Μηλιωτάδες», προϋπολογισμού € 160.000,00 με Φ.Π.Α.
 63. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών προστασίας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων από αγέλες αγριόχοιρων», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 64. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιούλιος και Αύγουστος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 65. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 66. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασης της παραχώρησης της χρήσης, χώρων του κτιρίου του Αγροτικού Κτηνιατρείου Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη στέγαση του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών.
 67. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 16-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 79896/4551/18-06-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές - καταιγίδες χαλαζοπτώσεις  στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων,  που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις - πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά,  κλπ).
 68. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 69. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από διάφορους φορείς.
 70. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την δημιουργία βιβλίου για την τοπική γαστρονομία με τίτλο «Νόστιμα Γιάννενα».
 71. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Ελένης Βήρου στην Αθήνα το διάστημα 21-22/6/2018, προκειμένου να παραστεί σε launchevent για την εναρκτήρια εκδήλωση της παρουσίασης των πέντε αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.
 72. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 73. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 18-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή τοιχείου ανάσχεσης στην περιφερειακή οδό Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 74. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιδότηση γονέα για μεταφορά μαθητή χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας.
 75. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2018).
 76. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (36ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας).
 77. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Τουρνουά μπάσκετ 3Χ3).
 78. Ε.Η.Δ. Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 79. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Ι/19-06-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 80. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Λάλα Μιχαήλ, στην πόλη Trim της Ιρλανδίας, προκειμένου να παρακολουθήσει το σεμινάριο με θέμα: «onthemonitoringandcontrolofzoonosesandzoonoticagents», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από τις 26 έως 29 Ιουνίου 2018 και έγκριση δαπανών για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσης αυτού.
 81. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση περιοχής Πλάκας με επαρχιακό δίκτυο (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ
 82. Ε.Η.Δ. Έγκριση διόρθωσης σφάλματος και τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 83. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 84. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού καταστρώματος στη γέφυρα μπέλευ θέση Γρέβια Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 18.600,00 € με ΦΠΑ.
 85. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 20-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση λεμβαρχείου και λοιπών εγκαταστάσεων στην περιοχή του ΕΑΝΚΙ Λιμνοπούλας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 86. Ε.Η.Δ. Έγκριση διοργάνωσης δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 87. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την μικροβιολογική ανάλυση δείγματος από την Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, για μικροβιολογικές εξετάσεις ζώου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου.