Τρι20082019

Ενημέρωση:Τρι, 20 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο ERMIS, Δεύτερα, 9 Ιουλίου 2018

2018.07.06 Ermis 01 logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο ERMIS.

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καταστροφών από σεισμούς στην Απουλία και την Ήπειρο

 

Δελτίο Τύπου  6 July 2018

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ERMIS- “Earthquake disasters management integrated system”, προϋπολογισμού 900.000,00 € συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα  Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, θα διεξαχθεί τη Δεύτερα 9 Ιουλίου 2018, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Στο έργο από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Ηπείρου ως επικεφαλής εταίρος και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με δύο εταίρους από την Ιταλία, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Απουλίας και το Τμήμα Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου του Μπάρι. Στο έργο ακόμη συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το Έργο ERMIS χρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του άξονα 2 – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση και αποσκοπεί στην ενίσχυση του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας των δύο Περιφερειών στην αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα από εξελιγμένης τεχνολογίας πληροφοριακά εργαλεία που θα περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφορία για την άμεση αντίδραση και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων μέσων έπειτα από  ένα καταστροφικό συμβάν.

Θα υλοποιηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν την άμεση διάθεση προς το ευρύ κοινό μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, οδηγιών κρίσιμων για την ασφάλεια του.

Ακόμη, μέσω ειδικών μελετών οι επιστημονικοί φορείς του έργου θα συντάξουν επικαιροποιημένους χάρτες των ενεργών ρηγμάτων και των επικίνδυνων για κατολίσθηση σημείων σε επιλεγμένες περιοχές των Περιφερειών.

Επίσης θα καταρτιστεί ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης  Εθελοντικών Ομάδων στις δύο Περιφέρειες για να συνδράμουν τον Κρατικό μηχανισμό στην άμεση ανταπόκριση έπειτα από μεγάλες καταστροφές.

Τέλος, με την συνδρομή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) θα συνταχθεί οδηγός ετοιμότητας και ασφάλειας για το ευρύ κοινό, ο οποίος σε συνδυασμό με ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία, θα συμβάλλει στην εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών αντίδρασης έπειτα  από φυσικές καταστροφές.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων- Περιφέρεια Ηπείρου

Ευάγγελος Σακκάς, e.sakkas@php.gov.gr

Περιφέρεια Απουλίας - Στέλεχος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu

—————————————————————————————————————————–
www.greece-italy.eu

2018.07.06_Ermis_03_fb 2018.07.06_Ermis_05_twi 2018.07.06_Ermis_07_insta 2018.07.06_Ermis_09_youtu 2018.07.06_Ermis_12_gplus

To Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσει νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε έναν αριθμό πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει να πάρει τη μέγιστη απόδοση από τον προϋπολογισμό του ύψους 123 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε ποσοστό 15% από τα δύο κράτη-μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.