Τρι20082019

Ενημέρωση:Τρι, 20 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 24η/09-07-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 09-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-06-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου», προϋπολογισμού € 500.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 205.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του από 03-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Αχούρια και Πρέσπα Κεραμίτσας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 02-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιπλημμυρική προστασία ιδιοκτησιών και προστασία της Ε.Ο. στα όρια του “ΘΕΟΝΤΙΚΟΥ” ρέματος Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του από 28-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό από Βροσύνα – Λεπτοκαρυά – Λιά», προϋπολογισμού 90.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 02-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Τ.Κ. Ριζού» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 04-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην επαρχιακή οδό Μονολιθίου – Πλατανούσας», προϋπολογισμού 48.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
 10. Έγκριση του από 03-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία αιγιαλίτιδας ζώνης, βελτίωση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες Αγίας Παρασκευής Συβότων Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας», προϋπολογισμού € 92.552,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωλογική αναγνώριση ερευνητικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Αμπελιά του Δήμου Ηγουμενίτσας», αναδόχου ΝΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΛΚΥΩΝ Ε.Δ.Ε., μέχρι την 03-09-2018.
 13. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου Σπυρίδωνα Σαλούκα, μέχρι την 30-09-2018.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης οδοποιίας εντός αναδασμού Μπόιδας-Μαυρής, από οικισμό Τύρια έως Ρωμιά», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον Τ.Ο.Ε.Β. Μπόιδα –Μαυρής.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης οδοποιίας εντός αναδασμού Μπόιδας - Μαυρής, από βόρειο τμήμα περιφερειακού Θεσπρωτικού», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον Τ.Ο.Ε.Β. Μπόιδα –Μαυρής.
 16. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και καθαρισμός των πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στα ερείσματα της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας από περιοχή Τερόβου έως Κουκλέσι».
 17. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπλήρωση χώρων πρασίνου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου και συμπλήρωση πρασίνου στον χώρο έμπροσθεν της Περιφέρειας Ηπείρου».
 18. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Βουτσαράς – όρια νομού Θεσπρωτίας έτους 2018 (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια καλωδίων για την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης ελέγχου ρύπανσης περιοχής Περάματος Ιωαννίνων».
 20. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Σενίκο», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση του από 05-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Άγιος Ανδρέας – Κόμβος Ζωτικού», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.
 22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού από διακλάδωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας προς Ι.Μ. Ασπραγγέλων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση «Μύλος» στην περιοχή Βουλιάστας της ΤΚ Μουσιωτίτσας», προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ.
 26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση σωληνωτού οχετού στην επαρχιακή οδό Χρυσοβίτσα – οροπέδιο Πολιτσών», προϋπολογισμού 16.000,00 € με ΦΠΑ.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση των βλαβών που προέκυψαν στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας & έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση της άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε δημόσιες & δημοτικές δασικές εκτάσεις των Τ.Κ. Μικ. & Μεγ. Περιστερίου, Μικ. & Μεγ. Γότιστας, του Δήμου Μετσόβου και των Τ.Κ. Συρράκου & Καλαρυτών του Δ.Β. Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων», αναδόχου Ιωάννη Γέροντα.
 28. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Ελατοχωρίου».
 29. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων και σύνδεση παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό δίκτυο στα όρια του δήμου Βορείων Τζουμέρκων (προμήθεια υλικών)».
 30. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/29-06-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης ΡΕ Φ63 / ΡΝ 10, ΡΕ100 Φ110/ ΡΝ20 και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ Κουκλιών και Αγίου Κοσμά του Δήμου Πωγωνίου».
 32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Πίνακα Μ.Τ. αποστραγγιστικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Αχέροντα (θέση Βαλανιδορράχη)».
 33. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 34. Έγκριση επιπρόσθετης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πρακτική άσκηση μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για το β΄ εξάμηνο 2018.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον διορισμό υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κερασοβίτικα 2018» από την Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής «Το Κεράσοβο».
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2018 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας.
 40. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, συνάντησης εργασίας για το έργο «Earthquake disasters management integrates system- ERMIS».
 41. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, συνάντησης εργασίας για το έργο «Join development of Innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors- Medinno».
 42. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για βιντεοσκόπηση τουριστικών αξιοθέατων της Πάργας.
 43. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 44. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/06-07-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 228.145,16 € πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 45. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τάφρου στράγγισης για την ασφαλή πρόσβαση γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δ.Δ. Κεστρίνης (προμήθεια υλικών)».
 46. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης κοινόχρηστων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του νομού Ιωαννίνων».
 47. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Πίνακα Μέσης Τάσης Β2 Αντλιοστασίου άρδευσης του ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων».
 48. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Κούνιες με την 16η επαρχιακή οδό (Καλλονή – Ράμια)», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
 49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ31 του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 50. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του δρόμου Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 51. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης των χειμάρρων Άννινου – Κομποτέικου – Βωβού  ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 52. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επαρχιακής οδού Άρτας - Κορωνησίας από διασταύρωση Βίγλας έως Κορωνησία», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 53. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμων παραπλεύρως αποστραγγιστικών τάφρων περιοχής ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 54. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση–βελτίωση της επαρχιακής οδού Καστανιά–Τετράκωμο ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης στη Γέφυρα Γκολφαρίου (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών στη 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή - Δαφνωτή», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 57. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου στον οικισμό Σχωρτσιαντέικα Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
 58. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και αυλείου χώρου στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού λιμνοθάλασσας Λογαρού», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ (ακύρωση της σχετικής αριθμ. 21/1195/08-06-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 59. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής υψομετρικών στοιχείων για την βελτίωση του παραλίμνιου δρόμου Πουρναρίου Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικολάου Σκουφά».
 60. Έγκριση διαδικασίας υλοποίησης για την μίσθωση μηχανημάτων α) για την κοπή κλάδων δέντρων στο οδικό  δίκτυο της ΠΕ Άρτας και β) για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης στο  οδικό δίκτυο της ΠΕ Άρτας 2018.
 61. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς -φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, από 22-03-2018 α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, αποχιονισμός, ρίψη άλατος οδικού δικτύου απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ), β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κλπ), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1998/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/22-03-2018 (ΑΔΑ:ΨΩΤΙ7Λ9-ΕΓΙ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 62. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1772/25-06-2018 Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης δαπάνης για τη μετακίνηση του Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και του Σοφοκλή Νταλάκου, Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 28.06.2018 έως και 29.06.2018 για τη συμμετοχή τους σε προγραμματισμένες συναντήσεις στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων του ΥΠΟΜΕ.
 63. Έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων και έγκριση διάθεσης πιστώσεων για έργα και λοιπές δαπάνες του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίησή του.
 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 65. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 66. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 12 έως 13-07-2018 για συναντήσεις με την κα Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την κα Ευγενία Φωτονιάτα Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ και τον κ. Γεώργιο Δέδε, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 67. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει στην 2η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στις 10-07-2018.
 68. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Πυρασφάλεια κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 64.300,00 € με Φ.Π.Α.
 69. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστασία Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων από συνδετήρια οδό προς Αμπέλια Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 44.500,00 € με Φ.Π.Α.
 70. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 25-06-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 84209/4795/25-06-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες αποκαταστάσεις βατότητας & προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου.
 71. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-05-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου και την αριθμ. 17/918/10-05-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 72. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 73. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση επίπλου – συρταριέρας για την αποθήκευση πρωτότυπων τυπογραφικών διαγραμμάτων  και μίας ντουλάπας στο χώρο του διοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 74. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται  στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας, με θέμα «ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».
 75. Έγκριση δαπάνης επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού για τέλη μεταβίβασης οχήματος.
 76. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 26/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας και έγκριση δαπανών σε εκτέλεσή της.
 77. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/05-07-2018 (αποσφράγισης και ελέγχου των οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”», προϋπολογισμού € 46.996,00 με ΦΠΑ.
 78. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με Φ.Π.Α.
 79. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση-σήμανση-βελτίωση 1ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 153.000,00 με Φ.Π.Α.
 80. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 30-10-2018.
 81. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε Πρέβεζας, οικ. έτους 2018 για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός στις διασταυρώσεις οδού Θεσπρωτικού - Παππαδατών Π.Ε. Πρέβεζας με την 13η επαρχιακή οδό και με την Περιφερειακή οδό Ριζοβουνίου και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της 2ης και της 10ης επαρχιακής οδού».
 82. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.
 83. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2.β. γγ και ββ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια δύο διατάξεων για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα και δύο διαδρόμων για ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 94.500,00 € με Φ.Π.Α.
 84. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Πίνακα Μέσης Τάσης αντλιοστασίου άρδευσης Βαλανιδορράχης του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 85. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων PVC Φ315 & Φ355 / 16 atm για την αντικατάσταση δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ Χαμηλής Ζώνης Φιλιατών Κυπάρισσος».