Πεμ21032019

Ενημέρωση:Τετ, 20 Μαρ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 26ης/30-07-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 01-08-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-07-2018συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 26/30-07-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αποκατάσταση βατότητας οδού Πραμάντων – Μελισσουργών»,προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του από 24-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου προς παραγωγικές μονάδες Μελισσουργών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», αναδόχου «Β. Αηδόνης& Σία Ο.Ε.», μέχρι την 15-09-2018.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης για υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων- Δροσοχώρι – Κράψης-Γότιστα - Μπαλντούμα έτους 2018».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Kοπή και καθαρισμός των πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων εντός του αρχαιολογικού χώρου στα Γίτανα Θεσπρωτίας και του ποταμού Καλαμά στην Περιοχή».
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης Φιλοθέης Άρτας».
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του αντλιοστασίου λυμάτων κέντρου υποδοχής προσφύγων στην Κατσικά».
 9. Έγκριση του από 26-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2018 ανοιχτής διαδικασίαςκάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών επαρχιακής οδού 3α στον οικισμό Γερακάρι», προϋπολογισμού 42.000,00 €με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση του από 18-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών - αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Άραχθο στη θέση Χάνι - Καμπέραγα», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση του από 19-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Αποκατάσταση βατότητας και περιβάλλοντος χώρου στις γέφυρες Χάτσιου και Κοβάτσαινας στα όρια του Δ.Δ. Τσεπελόβου», προϋπολογισμού 500,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στα όρια της Τ.Κ. Κουκλεσίου», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση του από 19-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στα όρια του Δ.Δ. Παλιουρής», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση του από 25-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών προς Δερβίζιανα και προς Θεριακήσι - Μελιγγοί», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση του από 24-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού,για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες των Επαρχιακών Οδικών Δικτύων των Δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 60.000,00με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Kοπή χόρτων και κλαδιών έξωθεν και περιμετρικά του αεροδρομίου Ιωαννίνων».
 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός εθνικού δικτύου περιοχής Καλπακίου – Περάματος και έξωθεν της Δ/νσης Μεταφορών ΠΕ Ιωαννίνων κ.λ.π.».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 20. Έγκρισηανάθεσης υπηρεσιών για την αναβάθμιση, συντήρηση & υποστήριξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων τοπογραφικού λογισμικού και λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.
 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018.
 23. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Δήμητρας Ρογκότη, υπαλλήλου στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Κέρκυρα στις 26/07/2018 για τη συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση - ημερίδα ( Kick off day) του προγράμματος  SAVE-WATER της Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPACBC «Ελλάδα –Αλβανία 2014-2020», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει ως εταίρος.
 24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κερασοβίτικα 2018» από την Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής «Το Κεράσοβο».
 25. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πρέβεζα.
 26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τηδημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων της Περιφέρειας Ηπείρου για την παρουσίαση της ηπειρωτικής γαστρονομίας και των προϊόντων.
 27. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση διημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με το Πανελλήνιο Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων και την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου».
 29. Έγκριση του από 27-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Ανακατασκευή επαρχιακής οδού προς Λάιστα λόγω κατολίσθησης μήκους 2 χιλιομέτρων», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.
 30. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού»,προϋπολογισμού 5.200,00 € με Φ.Π.Α.βάσει του από 17-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας για το υπόλοιπο του έτους 2018).
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 33. Απόφαση επί του αιτήματος του Κωνσταντίνου Μπριασούλη, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 34. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 35. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος - Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 36. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό – Σύνορα»,προϋπολογισμού1.100.000,00 € με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβήςτης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών –υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στις υπηρεσίεςσυντήρησης των κλιματιστικών στον χώρο του διοικητηρίου.
 38. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεωνανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018.
 39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στην 5η Επαρχιακήοδό Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 42. Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση της Αλιευτικής Θέσης «Κάβος Λασκάρα» της ΠΕ Πρέβεζας για την τοποθέτηση Ημιμόνιμου Αλιευτικού Εργαλείου «Νταλιάνι».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας (σε εκτέλεση της αριθ. 75/2018 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, βάσει της αριθμ. 20/1105/01-06-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 44. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Νέα Κερασούντα).
 45. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (ΑΜΙΣΟΣ 2018).
 46. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας («Σεργιάνι στην παράδοση» στον Γυμνότοπο).
 47. Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού προς Κερασέα – Λωζανά» προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α.
 48. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην Κρυοπηγή Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
 49. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ATHLOSZAGORIHIGHALTHOOP 2018 3on3 streetballtournament», με τον Αθλητικό ΌμιλοΕλαφοτόπου Δήμου Ζαγορίου.
 50. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιώνγια τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης«Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού», από τον Σύλλογο Πωγωνίσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού.
 51. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιώνγια τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων.
 52. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιώνγια τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Σαρακατσαναίοι» από τηνΑδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις.
 54. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι – Βοβούσα – Περιβόλι – όρια νομού», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 55. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας δύο καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 56. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πινακίδων διαστάσεων 0,11Χ0,08 για την σήμανση του μονοπατιού ΕPIRUSTRAIL.
 57. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια1000 (χιλίων)πασσάλων μιας ίντσας για την σήμανση του μονοπατιού ΕPIRUSTRAIL.
 58. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 16-06-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών,για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές - καταιγίδες χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων,  που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις - πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ), σύμφωνα με την αριθμ. 79896/4551/18-06-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,και την αριθμ. 22/1266/20-06-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 59. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 27-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-07-2018 διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Θεοδώριανα – Καταρράκτες Θεοδωριάνων», προϋπολογισμού 74.000,00 €με Φ.Π.Α.
 60. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας τριών (3) ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων, που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στις Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.