Κυρ22092019

Ενημέρωση:Παρ, 20 Σεπ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 29ης/30-08-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 30-08-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-08-2018συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 29/30-08-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας σε κτηνοτροφικές μονάδες στον Ωρωπό Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του 3ου/27-08-2018 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του από 15-02-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 35.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 3. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή επικίνδυνων δέντρων απέναντι από το Μηχανολογικό και συντήρηση πρασίνου στην Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων».
 4. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής παραποτάμου – Γρεβενίτικου - Βάρδα του Αράχθου ποταμού».
 5. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλαδιών δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Σύβοτα – Πέρδικα – Μαυρούδι - Σαγιάδα και κάμπο Ραγίου - Κεστρίνης».
 6. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλαδιών δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Νεοχώρι έως Γλυκή Παραμυθιάς».
 7. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας - Καρδίτσας έως Τέμπλες και Βελεντζικό (προμήθεια υλικών)».
 8. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2018.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη συντήρηση γέφυρας μπέλευ στην Τ.Κ. Ρετσιανών  Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη », του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017- 2019».
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη συντήρηση γέφυρας μπέλευ στην Τ.Κ. Διχομοιρίου  Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη », του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017- 2019».
 11. Έγκριση του από 21-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στον Βοϊδομάτη ποταμό», προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση του από 24-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Καστανιάς – Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση του από 21-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Τρικάλων στο ύψος της διασταύρωσης με Ανατολικό Ζαγόρι», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση (σαρζανέτ και λοιπές εργασίες) στην 32α Επαρχιακή Οδό προς Μονή Μολυβδοσκέπαστης και προς Αηδονοχώρι», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή - Φούρκα», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 31-10-2018.
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας κοινόχρηστων και γεωργικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Μελισσόπετρας(προμήθεια υλικών)».
 17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και διευθέτηση ρέματος πλησίον του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Καρυών (προμήθεια υλικών)».
 18. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 204.000,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES - BuildingtheADRIONBrandNameinTourism: IndulgingallfiveSenses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 19. Έγκριση του Πρακτικού 4/21-08-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης (με α/α Συστήματος: 52951) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018  & για το σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 991.808,65 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 20. Έγκριση του Πρακτικού 3/22-08-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης (με α/α Συστήματος: 60320) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 402.801,20 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 21. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ.... ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΑΪΒΑΛΙ & ΣΜΥΡΝΗ).
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οργάνωση και Ανάπτυξη του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. έτους 2018».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων (έξοδα κηδείας υπαλλήλου).
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηΔημοσίευση σε εφημερίδες της ειδοποίησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων της Οδού Σταύρου Νιάρχου στα Ιωάννινα.
 27. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 08-07-2018, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχές-καταιγίδες) στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ), στην περιοχή Αετόπετρας, στην Επ. Οδό Δροσοχώρι-Κράψη και στην περιοχή Κερασέας, σύμφωνα με την αριθμ. 92497/5248/09-07-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 25/1475/19-07-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Διχομοίρι – Τυμπά (όρια Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη)», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
 29. Έγκριση του από 07-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και αυλείου χώρου στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού λιμνοθάλασσας Λογαρού», προϋπολογισμού 72.000,00 € με Φ.Π.Α.
 30. Έγκριση του από 21-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου στον οικισμό Σχωρτσιαντέικα Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
 31. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα στις 28-08-2018 για τη συμμετοχή της στις εργασίες της έκτακτης σύσκεψης στο ΚΕΕΛΠΝΟ, για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας.
 34. Επικαιροποίηση της αριθμ. 32/1630/13-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου,η οποία αφορά στη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τη συζήτηση της ΓΑΚ 3753/2016 αίτησης ακύρωσης της κας Ναταλίας Γρέβια, που στρέφεται κατά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 4044/26.10.2016 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΦΕΚ 1154Γ΄/15.11.2016).
 35. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 11.601.528,23 € με Φ.Π.Α.
 37. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών το σχολικό έτος 2018-19 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 38. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τη σχολική χρονιά 2018-2019.
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών –υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 40. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, Α) από 25-06-2018 για άμεσες αποκαταστάσεις βατότητας & προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 84209/4795/25-06-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 23/1353/29-06-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, Β) από 25-06-2018 για άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χαλαζοπτώσεις – ισχυροί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από τις 24/06/2018, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 84526/4824/25-06-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 24/1440/09-07-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και Γ) από 01-08-2018 για άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα κύματα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες– ισχυροί άνεμοι) που έπληξαν την Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 105748/6011/01-08-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 27/1641/08-08-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 41. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/20-08-2018 (αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”», προϋπολογισμού € 46.996,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 42. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Βρυσούλας του Δήμου Πρέβεζας», αναδόχου Λαϊνά Χρήστου του Νικολάου, μέχρι την 15-11-2018.
 43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας για τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στα επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 44. Έγκριση ανάθεσης μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
 45. Έγκριση δαπανών και δέσμευση πολυετών υποχρεώσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για την Π.Ε. Πρέβεζας, για τα έτη 2019-2020, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.
 46. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών – προμηθειών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Κολυμβητικός Διάπλους Άκτιο – Πρέβεζα στα πλαίσια των Ακτίων).
 47. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την απεντόμωση των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 48. Ε.Η.Δ.Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 1.149.788,40 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 49. Ε.Η.Δ.Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων για τα σκοπευτήρια του αθλητικού ομίλου ΜΠΟΥΝΤΟ (BUDO)», προϋπολογισμού 29.000,00 €, με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 50. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού 7/29-08-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.(Αναβολή λήψης απόφασης – Διαβίβαση στη Νομική Υπηρεσία της Π.Η.).
 51. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από διάφορους φορείς.
 52. Ε.Η.Δ.Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κου Βασίλειου Γοργόλη, από 05 έως 12-09-2018 στην Κίνα, για τη συμμετοχή του εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ηπείρου, στο InternationalWalkingFestival, που θα διεξαχθεί στο MentougouDistrict του Πεκίνου στις 06-11/09/2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 53. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Ιωάννη Νικόπουλου, Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Η., Αγγελικής Μπουκοβίνα, Ε.Δ.Υ., Αν/τριας Προϊσταμένης Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης Π.Ε. Ιωαννίνων και Παναγιώτας Μίχου, Ε.Δ.Υ., Αν/τριας Προϊσταμένης Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα 28-08-2018, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Σύσκεψη Εργασίας στο ΚΕΕΛΠΝΟ, με θέμα: Πρόσθετα μέτρα προστασίας για το Ιό του Δυτικού Νείλου.
 54. Ε.Η.Δ.Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 55. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθειαυλικών επισκευής γέφυρας belley στο Μεσοπόταμο ΠΕ Πρέβεζας που συνδέει το επαρχιακό οδικό δίκτυο».
 56. Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/391/29-08-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 23-08-2018, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων που συμβάλουν στον ποταμό Αχέροντα και αποκατάσταση βατότητας σε παραποτάμιους δρόμους στην περιοχή της Τ.Κ. Σταυροχωρίου.
 57. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τηνπρομήθειαυλικών και εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου για τα οχήματα της Π.Ε. Πρέβεζας.
 58. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, Ρέπα Φιλίας και Κωνσταντινίδη Ευγενίας στο Ηράκλειο Κρήτης από 26 έως 28/09/2018 για την συμμετοχή τους στη δεύτερη συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού του προγράμματος «ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ», που θα πραγματοποιηθεί 27 και 28/09/2018.
 59. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την επισκευή εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
 60. Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 27-08-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 117368/6632/28-08-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες χαλαζοπτώσεις  στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων,  που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων, απομάκρυνση επικινδύνων βράχων κλπ).
 61. Ε.Η.Δ.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων», αναδόχου «Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», μέχρι την 28-02-2019.