Τετ24072019

Ενημέρωση:Τρι, 23 Ιουλ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 9η/17-9-2018 συνεδρίαση Π.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

==============

Σας  καλούμε στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου έτους  2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην ανοικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων  8ης/25-7-2018 τακτικής  συνεδρίασης  Π.Σ.
  2. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2018 (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
  3. Σχετικά με τις Έδρες Ε.Δ.Χ. Π.Ε. Άρτας (εισήγηση: η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας)
  4. Υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην πρόσκληση «Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών», για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Π.Η.(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Καλογιάννη)
  5. Υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην πρόσκληση «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας», για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Καλογιάννη)

                                                                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.      

                                                                                                                                                                                                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ