Τρι20082019

Ενημέρωση:Τρι, 20 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ., εκτός διαβούλευσης, για την Τροποποίηση ΑΕΠΟ, που αφορά στον Αγωγό Φυσικού Αερίου διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας, Π.Ε. Θεσπρωτίας και Π.Ε. Πρέβεζας. "ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε."

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. ,επί  του περιεχομένου του φακέλου περιβαλλοντικής μελέτης, εκτός διαβούλευσης,  για την Τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου (έργο υποκατηγορίας Α1, ομάδα 11, α/α 1, 302) : «Τροποποίηση της υπ’αρ. 145493/21.1.2015 ΑΕΠΟ, που αφορά στον Αγωγό Φυσικού Αερίου (Χερσαίο & Υποθαλάσσιο Ελληνικό τμήμα) διασύνδεσης Ελλάδας- Ιταλίας & συνοδευτικές εγκαταστάσεις, ως προς τον Σταθμό Συμπίεσης, Δ. Ηγουμενίτσας, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Πέρδικας, Π.Ε. Θεσπρωτίας και Δήμος Πάργας, Δ.Ε. Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας.

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδος- Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (IGI POSEIDON S.A.).

Η δημοσίευση έχει σταλεί σε δυο εφημερίδες "Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ" και ¨"Η ΠΡΕΒΕΖΑ", καθώς το έργο υπάγεται διοικητικά στις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας Ανακοίνωση-Πρόσκληση_Π.Σ._3773.pdf