Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ένταξη 46 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 44

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης 46 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς  αγροδιατροφής,  δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» με Κωδικό ΟΠΣ 2267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

 

Βρείτε την απόφαση εδώ.