Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 33ης/03-10-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 03-10-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-09-2018συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 33/05-10-2018

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση του από 19-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του από 21-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 27-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του από 29-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι στη θέση Μαραθόρεμα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση των Πρακτικών Ι/03-08-2018, ΙΙ/12-09-2018 και ΙΙΙ/24-09-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ.», προϋπολογισμού 6.600.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 6. Έγκριση χορήγησης 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 31-10-2018.
 7. Έγκριση χορήγησης 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-2018.
 8. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-11-2018.
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-07-2018 διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Θεοδώριανα – Καταρράκτες Θεοδωριάνων», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού παραποτάμου Καλπακιώτικου από κορμούς νεκρών δέντρων της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στην περιοχή Κάμπου Φιλιατών μέχρι τη γέφυρα Φανερωμένη προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Καλαμά από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στη θέση Ντούλκα στην περιοχή Παραποτάμου – Ελαία Φιλιατών προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 12. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στην περιοχή των Δ.Δ. Λιά και Κυπάρρισου Φιλιατών (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της σύμβασης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία Οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», προσδιορισμός του τρόπου εξέλιξης ή διακοπής της μελέτης και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
 14. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Σενίκο», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού προς Κερασέα – Λωζανά» προϋπολογισμού 95.000,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση του από 14-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Δίστρατο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 17. Έγκριση του από 18-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία πρανούς από κατολίσθηση κατά μήκος της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων-Πραμάντων», προϋπολογισμού 71.920,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση του από 25-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου προς πτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Μπαλντούμας ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 19. Έγκριση κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου (πρώην αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002.
 20. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων στα όρια της Καλιθέας Αρίστης και σύνδεσης με εθνική οδό (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Κουκουλίου», προϋπολογισμού 17.000,00 € με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση του Πρακτικού 2/26-09-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», προϋπολογισμού € 28.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 23. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/21-09-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 24. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και έγκριση δαπάνης δημοσίευσης του ανοικτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 1.271.571,74 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ03000008.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 26. Έγκριση δαπάνηςκαι διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη διάρθρωσης αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και διερεύνησης στρατηγικών ανάπτυξης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας στην Περιφέρεια Ηπείρου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου – Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών.
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συνδρομή για το έτος 2018, παροχής μηνιαίας ενημέρωσης Νομοθεσίας σε θέματα ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού) και Πολεοδομικής Νομοθεσίας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Κύπελλο Ελλάδος Ξιφασκίας 2018», στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2018.
 29. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την φιλοξενία 30 Ολλανδών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπων, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 11-17/10/2018.
 30. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την φιλοξενία 30 ατόμων δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων, από διάφορες χώρες – στόχους της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε B2B συναντήσεις στο πλαίσιο της έκθεσης «Τουριστικό Πανόραμα – 365 ημέρες», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστημα 22-29/10/2018.
 31. Έγκριση δαπανών για τη μετάβαση του υπαλλήλου του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ηλία Γκαρτζονίκα στην Άνδρο το χρονικό διάστημα 11-14/10/2018 για τη συμμετοχή του στη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών.
 32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 1ο Roadshow – Περιοδεία για την προώθηση του τουρισμού, που διοργανώνεται σε πόλεις της Νορβηγίας, το χρονικό διάστημα 11-13/10/2018.
 33. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου στα αγγλικά.
 34. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 35. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κομποτίου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με Φ.Π.Α.
 36. Έγκριση του από 18-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού € 500.000,00 με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση του από 28-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού δρόμου Γέφυρα Κονδύλη - Πετράλωνα Τετράκωμο», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού προς παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας έτους 2018», προϋπολογισμού 37.800,00 € με Φ.Π.Α.
 40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ. Κ Αθαμανίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € με Φ.Π.Α.
 41. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 30-12-2018.
 42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του Βωβού ποταμού ΠΕ Άρτας».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.
 44. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 45. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/12-09-2018 της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 35.837,55 €με ΦΠΑκαι κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 46. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας, Αθλητικής Εκδήλωσης με την επωνυμία «3ος Αγώνας Τρίαθλου στην Ηγουμενίτσα – IlΙ Porto Triathlon Igoumenitsa».
 47. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου στην Αθήνα, για την συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 19/10/2018.
 48. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Κερκύρας (Τμήμα 1ο Τριμελές), για τη συζήτηση της από 31/12/2009 και με αριθμό καταθέσεως 52490/2009 αγωγής του Ευθυμίου Τσιάλλου και των από 19/09/2017 και με αριθμό καταχώρησης ΠΛ 4/20.09.2017 πρόσθετων λόγων της αγωγής.
 49. Έγκριση του από 25-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 50. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)», προεκτιμώμενης αμοιβής 245.722,21 € χωρίς Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 51. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων - κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 52. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/423/19-9-2018, Φ.301/437/24-9-2018 και Φ.301/438/24-9-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 19 και 24-09-2018 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες: Α) κοπής επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Πρέβεζας, Β) καθαρισμού κοιτών από φερτά υλικά σε ρέματα στο Τ.Κ Τύριας και Τ.Κ Γαλατά και Γ) καθαρισμού ζώνης πλημμυρών ποταμού Αχέροντα στο Τ.Κ Αχερουσίας.
 53. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού στην Π.Ε Πρέβεζας της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και των Ενόπλων Δυνάμεων.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση επιδομάτων θέσεων ευθύνης στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 55. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφάλτου για την διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων (θέση Πέραμα)».
 56. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την περιοχή Σαγιάδας».
 57. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου Σπυρίδωνα Σαλούκα, μέχρι την 30-11-2018.
 58. Έγκριση μετάβασης της ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Ελένης Βήρου στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση με θέμα «Επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας» που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 16-17/10/2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης.
 59. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Βαρέλη Ανδρέα, στα Ιωάννινα, από 8/10/2018 έως και 12/10/2018, προκειμένου να συμμετάσχει σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟ-ΒΛΗΜΑΤΟΣ (PROBLEM SOLVING) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».
 60. Έγκριση του από 31-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 61. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού από Μέτσοβο προς Κατάρα – Όρια νομού», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 62. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 27-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 63. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.
 64. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή – βελτίωση βοηθητικών χώρων – υποδομών επί της Εθνικής οδού Άρτας Τρικάλων στο ύψος της Κόκκινης Εκκλησίας» προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 65. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση από κατολίσθηση τμήματος επαρχιακής οδού Λιά – Βαβούρι», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 66. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων έμπροσθεν της Γαλακτοκομικής Σχολής επί της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων-Κατσικάς».
 67. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα  δέντρων εντός του Κάστρου Ιωαννίνων δίπλα από τα Αρχεία του Κράτους και εντός των δημοτικών λουτρών».
 68. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και επανασύνδεση της επαρχιακής οδού στην κατολισθαίνουσα περιοχή από Ανατολική-Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 69. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων για  την  αποκατάσταση βατότητας στις   επαρχιακές οδούς Ανήλιο Μετσόβου – Χαλίκι και Γότιστα – Ανατολική – Κράψη.
 70. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 71. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 14-03-2008 αίτηση του Δήμου Πασσαρώνος Ιωαννίνων και ήδη Δήμου Ζίτσας, για την ακύρωση της αριθμ. 7719/1518/11-02-2008 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την 132/2015 παραπεμπτική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (αριθμ. καταθ.: 1510/2018).
 72. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Ημερίδα για Σκλήρυνση κατά πλάκας», από την Ένωση Φίλων και Πασχόντων με Σκλήρυνση κατά πλάκας Βορειο-Δυτικής Ελλάδας.
 73. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άρτα - Κεραμάτες - Ακροποταμιά – Παχυκάλαμος - Νεοχώρι», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 74. Ε.Η.Δ.Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 05-10-2018 για συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 75. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 76. Ε.Η.Δ.Έγκριση μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας σχολικού έτους 2018-2019 με Δημόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.Δ.) και επιδότηση μαθητών.
 77. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 27-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.243,90 με ΦΠΑ.
 78. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 04-09-2018, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων εν όψει χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 120317/6757/04-09-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 31/1870/14-09-2018 (υπό στ. 1,2,4,5,7,8,12,13,14 & 15) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 79. Ε.Η.Δ.Έγκριση παρουσίασης του φωτογραφικού λευκώματος «Ιωάννινα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 80. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για την άσκηση ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης), κατά της αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/39353/2343/22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΧΤ4653Π8-ΩΩ3) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 30073/26-02-2016 (ορθή επανάληψη της 3-4-2018) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου)».
 81. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, Δημητρίου Στάθη, στην Ηγουμενίτσα και στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (με μεταβατική έδρα την Ηγουμενίτσα) κατά τη δικάσιμο της 09-10-2018 και του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 15-10-2018 αντίστοιχα, για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 82. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στην 14η επαρχιακή οδό στην Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.
 83. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Καλαμά πεδιάδας Καλπακίου του Δ. Πωγωνίου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.
 84. Ε.Η.Δ.Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 32/1969/24-09-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2018 έως την 31-12-2018.
 85. Ε.Η.Δ.Έγκριση τροποποίησης – κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, και επιδότηση μαθητή, για το σχολικό έτος 2018-2019.
 86. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 02-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτησης ομβρίων στο οδικό δίκτυο στα όρια του Δ.Δ. Βράχου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 87. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία» προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 88. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων.