Σαβ19102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 10η/15-10-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                         ==============

Σας καλούμε στις δεκαπέντε  (15) του μηνός  Οκτωβρίου έτους 2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην ανοικτή  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων  9ης/17-9-2018 τακτικής  συνεδρίασης  Π.Σ.
  2. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )
  3. Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Π. Η. οικ. έτους 2018(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
  4. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2018 (εισήγηση: Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Η.)

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.      

                                                                                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ