Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 11η/29-10-2018 κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

                                                                                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                                                    =================

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄), καλείστε να προσέλθετε στις 29/10/ 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με μοναδικό θέμα συζήτησης το εξής:

«Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στον εκκρεμή πλειστηριασμό ακινήτων της Α.Ε. «SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»»

<<Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών, με κατάθεση της εγγύησης σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών πριν τον πλειστηριασμό, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 1/11/2018>>

                                                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.      

                                                                                                                                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ