Σαβ17082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αίτηση για άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων, Παππάς Ιωάννης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005)

Ο ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κάτοικος Ιωαννίνων, οδός 28ης Οκτωβρίου 12, Σταύρακι Τ.Κ. 45500, ΑΦΜ 035562997 ΔΟΥ Ιωαννίνων, υπέβαλλε στις 07/11/2018 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου την αρ. πρωτ.5977/2018 αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.