Τετ16102019

Ενημέρωση:Τετ, 16 Οκτ 2019 9am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 12η/23-11-2018 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                         ==============

Σας καλούμε στις  είκοσι τρεις   (23  ) του μηνός   Νοεμβρίου έτους 2018,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων της  10ης/15-10-2018 τακτικής   και 11ης/ 29-10-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης Π.Σ.
  2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Γ΄ τρίμηνο έτους 2018(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )
  3. Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2019(εισήγηση: οι Δ/νσεις Δ/κού – Οικ/κού Π.Ε. Άρτας , Πρέβεζας  κα η Δ/νση Οικονομικού Π.Η.)
  4. Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων : «ERMIS», με κωδ. ΜΙS 5003751 και«CI-NOVATEC, με κωδ. ΜΙS 5003479».(εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης )
  5. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.)

                                                                                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.       

                                                                                                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ