Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 13η/23-11-2018 ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                           ============

Σας  καλούμε στις  είκοσι τρεις   (23) του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2018,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  16.30,  στην  ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2019  της Περιφέρειας Ηπείρου » (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)  

                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.               

                                                                                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ