Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων 14ης/18-12-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης Π.Σ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην κατεπείγουσα συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  δέκα οκτώ (18) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε το μοναδικό θέμα που έλαβε αριθμό απόφασης -69-  έτους 2018:

Θέμα μόνον: Έγκριση για την υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», στην πρόσκληση 56/2018 με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία»

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», στην πρόσκληση 56/2018 με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, Δ/νση  Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης (αριθμ. απόφασης:14/69/18-12-2018)