Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 41η/21-12-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 21-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-12-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματοςτης από 02-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης», προϋπολογισμού € 174.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή – βελτίωση βοηθητικών χώρων – υποδομών επί της Εθνικής οδού Άρτας Τρικάλων στο ύψος της Κόκκινης Εκκλησίας» προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 13-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Φιλιππιάδα έως Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 24-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση τουαπό 18-12-2018 Πρακτικούτης Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού,για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του από 19-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων και ΠΕ Θεσπρωτίας έτους 2018», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ2014ΕΠ53000009και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιάς» προϋπολογισμού 430.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής αναδασμού Ριαχόβου» προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας».
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Αποκατάσταση βατότητας από πλημμύρες στην περιοχή κοντά στις σχολές ΟΑΕΔ Ιωαννίνων».
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Διευθέτηση όμβριων υδάτων από εθνική οδό Άρτας – Τρικάλων στο 64ο χιλιόμετρο (προμήθεια υλικών)».
 13. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση του από 05-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση σωληνωτού οχετού στην επαρχιακή οδό Χρυσοβίτσα – οροπέδιο Πολιτσών», προϋπολογισμού 16.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση του από 13-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση του από 13-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση του από 14-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας και βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Μιχαλιτσίου – Αμπελοχωρίου της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 18. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2019.
 19. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Άγιος Χριστόφορος - Κούρεντα - Γρανίτσα - Ραδοβίζι - Διχούνι», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος ΕΔΕ», μέχρι την 30-04-2019.
 20. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην 21η επαρχιακή οδό της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος ΕΔΕ», μέχρι την 30-04-2019.
 21. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2019.
 22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου – Ραφταναίοι - Κτιστάδες», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - Φραγκάδων», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την οργάνωση χωρικών δεδομένων θεσμοθετημένων χρήσεων γης και υφιστάμενων δραστηριοτήτων επί των αρδευόμενων εκτάσεων Π.Ε. Ιωαννίνων».
 25. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/12-12-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2019 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 26. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αθλητικού υλικού για την Αθλητική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2019.
 29. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ενός (1) Σχεδιογράφου (plotter) για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 30. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας της προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης D1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς.
 33. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 12-12-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 183653/9920/13-12-2018απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις-παγετοί στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ), στην Επ. Οδό Μέτσοβο-Μηλιά, στην Επ. Οδό Μέτσοβο-Λίμνη Πηγών Αώου-Γρεβενίτι, στην Επ. Οδό Ανήλιο-Χαλίκι, στην Επ. Οδό Μέτσοβο-Ανθοχώρι-Μεγ. Περιστέρι, στην Επ. Οδό Πράμαντα-Συρράκο, στην Επ. Οδό Κόνιτσα-Αετομηλίτσα, στην Επ. Οδό Λάιστα-Τσεπέλοβο, στην Επ. Οδό Ηλιοχώρι-Βρυσοχώρι, στην Επ. Οδό Γρεβενίτι-Φλαμπουράρι και στην Επ. Οδό Δερβίζιανα-Ζωτικό.
 34. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 16-11-2018, για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με την αριθμ. 116060/8900/16-11-2018  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 38/2532/21-11-2018-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 35. Έγκριση δαπάνης,διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την συλλογή και  καταγραφή στοιχείων των υφιστάμενων  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  Περιφέρειας Ηπείρου.
 36. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο τηνΠαροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, του Προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860008και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 37. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση του περιβαλλοντικού σταθμού και των μετεωρολογικών σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 38. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Αθαμανίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ.
 39. Κατακύρωση του αποτελέσματος της 08-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού προς παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 40. Έγκριση του από 11-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ. Γριμπόβου Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση του από 13-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου από θέση "Ζάβατο" μέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας – Β’ φάση»,προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 42. Έγκριση του από 18-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Βελτίωση βατότητας δρόμου Κρυονέρι – Ναζαίοι Δ.Κ. Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 220.000,00 € με Φ.Π.Α.
 43. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίαςκάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας«Βελτίωση–αποκατάσταση της ΕΟ αρ. 19 από Κουκούλια–Γουριανά–Ρωμανός–Κάτω Γραικικό–Μακρύκαμπος» προϋπολογισμού 183.000,00 € με Φ.Π.Α.
 44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμημάτων αρδευτικών διωρύγων στην περιοχή Ράχης», προϋπολογισμού € 74.200,00 με ΦΠΑ.
 45. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή διώρυγας προσαγωγής προς νερόμυλο Κρυονερίου και συρματοκιβωτίων προστασίας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 46. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό του ποταμού Λούρου και του ρέματος Καμπής».
 47. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για τις «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης στον ποταμό – υδατορέματα στα όρια της Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 49. Έγκριση παράτασης της μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας.
 50. Έγκριση παράτασης, έως 28-02-2019 των συμβάσεωντης Π.Ε. Άρτας: Α) της αριθμ. οικ.4963/22-11-2018 σύμβασης για τη μεταφορά άλατος (πλυμένου) οδικού δικτύου για τις ανάγκες του οδικού δικτύου και Β) της αριθμ. οικ.4941/20-11-2018 σύμβασης προμήθειας άλατος οδικού δικτύου.
 51. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 52. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων Και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 / ΚΣ ΠΕ Άρτας» του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020.
 53. Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2019.
 54. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 13 έως 16-12-2018 προκειμένου να παραβρεθεί σε συναντήσεις εργασίας και επαφές στα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και  Υποδομών & Μεταφορών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 55. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επικαιροποίηση της μελέτης που αφορά το έργο Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 4.340,00 € με Φ.Π.Α.
 56. Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2019.
 57. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας χειμερινών υποδημάτων για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 58. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 59. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 05-11-2018, για καθαρισμό ρέματος εντός οικισμού ΚόκλυζαςΔήμου Ηγουμενίτσας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με την αριθμ. 158633/8520/06-11-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 39/2657/30-11-2018 (στ. 2) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 60. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 194.000,00 με ΦΠΑ.
 61. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στην 5η Επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
 62. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 26.715,45 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
 63. Έγκριση του από 05-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση οδών Θεσπρωτικού – Ριζοβουνίου - Παππαδατών – Μελιανών - Δ/ση με υπ'αρ.3410 επαρχιακή οδό και Πολυσταφύλλου – Νικολιτσίου – Άσσου - Θεσπρωτικού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.
 64. Έγκριση του από 13-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζα: «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Παλαιομηχανή έως θέση Γιώργα στο Δ.Δ. Χειμαδιού», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 65. Ακύρωση της διαδικασίας επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα», προϋπολογισμού € 936.768,00 με ΦΠΑ.
 66. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 19-11-2018, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης και ενίσχυσης πρανών ρεμάτων στην περιοχή Τζάρα Π.Ε. Πρέβεζας και αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων σύνδεσης κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή Νάρκισσου ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/551 και 552/19-11-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 39/2616/30-11-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 67. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/626/13-12-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 13-12-2018, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην περιοχή της Τ.Κ Λούρου ΠΕ Πρέβεζας.
 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιων Ιχθυοτροφείων Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση έργων.
 69. Έγκρισητροποποίησης της Σύμβασης Μίσθωσης των λιμνοθαλασσών της ΠΕ Πρέβεζας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 4492/2017 (ΦΕΚ Α’156/18-10-2017) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4582/11-12-2018 (ΦΕΚ Α΄208/11-12-2018).
 70. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 71. Έγκριση του Πρακτικού 7ο/12-12-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 17841) για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 € με ΦΠΑ.
 72. Έγκριση των Πρακτικών Ι/27-11-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών)και IΙ/10-12-2018 αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειαςτου Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2019 και 2020, συνολικού προϋπολογισμού 512.700,32 €με Φ.Π.Α.
 73. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2018-2019 και διόρθωση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
 74. Έγκριση μίσθωσηςμηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή,από 19-12-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 186829/10050/19-12-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας,για έλεγχο, επισκευή και αντικατάσταση στύλων και λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕ Θεσπρωτίας στα όρια του Δήμου Σουλίου.
 75. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 19-12-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 186827/10049/19-12-2018απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς αγροκτηνοτροφικές μονάδες ενόψει χειμερινής περιόδου.
 76. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/12-11-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “COASTING - Coastal Integrated Governance for Sustainable Tourism” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020»,CPV 79410000-1 προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 77. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/17-10-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του από 12-06-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων» προεκτιμώμενης αμοιβής 71.920,00 € με ΦΠΑκαι κατακύρωση των αποτελεσμάτωντου διαγωνισμού.
 78. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αγοράς παραδοσιακών γλυκών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύματα της περιοχής, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 79. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την παράθεση δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά.
 80. Απόφαση για τη μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 233/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 81. Έγκριση του Πρακτικού Ι/07-12-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών)της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών, Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με στόχο την αδειοδότηση δύο καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα στις θαλάσσιες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας – Πρέβεζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με το ακρωνύμιο  «TacticalTourism», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΣυνεργασίαςInterregIPAIICross-borderCooperationProgrammeGreece-Albania 2014-2020".