Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ΗΣ/19-12-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 19-12-2018, λήφθηκαν αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πρακτικό αριθμ. 06/03-10-2016
Αριθμός Απόφασης – Θέμα

119. Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.
120. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας και του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019», προϋπολογισμού 9.964,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ ΠΕ Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
121. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στο Δ.Δ Στεφάνης καθώς και στις θέσεις Ταράνα και Καλαμίτσι Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 160.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
122. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ΟΥ ΚΑΙ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 70.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
123. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 2.887.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ ΠΕ Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
124. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ Λούτσας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ ΠΕ Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
125. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Άρτας και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Κούνιες με την 16η Επαρχιακή Οδό (Καλλονή – Ράμια)», προϋπολογισμού 250.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
126. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Άρτας και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Ρετσιανά – Καστανιά – Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
127. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
128. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) με στόχο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την ωρίμανση αναπτυξιακών προτάσεων για τις ορεινές περιοχές», προϋπολογισμού 117.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
129. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες επισκευής στο τηλεφωνικό κέντρο και σε βοηθητικούς χώρους του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων », προϋπολογισμού 22.630,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
130. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή νέου κυλικείου - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα», και ορισμό ενός(1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του.
131. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια ανεμογεννήτριας 1,5 kw για την ηλεκτροδότηση της Ιεράς Μονής Στομίου», προϋπολογισμού 13.640,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
132. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑ», προϋπολογισμού 125.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός(1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
133. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τ.Ο.Ε.Β. ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ 100Φ500 ΡΝ 12,5 Atm για την αντικατάσταση του Κεντρικού αρδευτικού δικτύου θέση ( Πριάλα Α3-Α4 ) του Τ.Ο.Ε.Β Μπόϊδα - Μαυρής», προϋπολογισμού 63.215,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
134. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΡΟΝΤΑγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή του δικτύου άρδευσης στη (Βαλανιδορράχη) και υλικών επισκευής ηλεκτροκινητήρα και Μ/Σ αντλιοστασίου Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 23.560,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
135. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας - Παραμυθιάς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αναλογικών υδρομετρητών παροχής καταναλωτών στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» , προϋπολογισμού 19.604,40 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
136. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ 80( Φ110,Φ90) και υδραυλικών υλικών για την άρδευση περιοχής "Ντάρα" Μεγάλης Γότιστας του Δήμου Μετσόβου» προϋπολογισμού 11.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
137. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων (Τ.Κ Ορεινού- Ξηρόβαλτου, Βήσσανης, Βασιλικού, Δολιανών, Κεφαλόβρυσου) του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 18.405,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
138. Ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποίηση – τροποποίηση της από 17.9.2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΕΙ Ηπείρου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».
139. Ενέκρινε ομόφωνα την Τροποποίηση της από 04-04-2017 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για το έργο: « Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας Λαογραφικού Μουσείου Αγάπιου Τόλη», προϋπολογισμού 24.000,00 €
140. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δαπάνες δωδεκάμηνης λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Αγάπιου Τόλη», προϋπολογισμού 15.000,00 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
141. Ενέκρινε ομόφωνα την λύση της από 24 Απριλίου 2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Ε.Κ.ΒΑ.Α (ΙΓΜΕ) για το έργο ««Τεχνικογεωλογική- Γεωτεχνική και Υδρογεωλογική μελέτη κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της Δ.Κ Μετσόβου, Δήμου Μετσόβου, ΠΕ Ιωαννίνων».
142. Ενέκρινε ομόφωνα την Τροποποίηση της από 27-3-2018 Προγραμματικής Σύμβασης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου με τίτλο « ΚΑΣΚΑΒΑΛΙ ΠΙΝΔΟΥ ( KASHKAVAL) : Διενέργεια έρευνας για τη συλλογή στοιχείων με στόχο την κατοχύρωσή του ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ» ποσού 18.600,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
143. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου-Αώου για τα έτη 2019-2023», προϋπολογισμού 246.140,20 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός(1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
144. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Αρταίων, του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 3.060.827,81€ (με ΦΠΑ) και ορισμό τεσσάρων (4) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
145. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Δήμου Πρέβεζας και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση της πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Ηπείρου» και ορισμό ενός(1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
146. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά του εργαστηριακού εξοπλισμού του Ελληνικού Ινστιτούτου Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ) στο πλαίσιο της παραχώρησής του στο εργαστήριο MSS- NDE του τμήματος μηχανικών επιστήμης υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

147. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η): «Βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, δυναμικότητας 3,5 τόνων γάλακτος ημερησίως, (υπαγωγή στο άρθ. 9 του ν. 4014/2011) στη θέση «ΡΑΧΕΣ- ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΙΑ», Τ.Κ. Πολυδρόσου, Δ.Ε. Αμβρακικού, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Γ. ΜΠΑΦΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ».
148. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η& 6η) « Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων, στην πόλη της Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Αρταίων.
149. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η) «Νέα συνδετήρια οδός μεταξύ των επαρχιακών οδών Άρτας- Κωστακιών και Άρτας- Νεοχωρίου (παράκαμψη ιστορικής γέφυρας Αράχθου), Δήμου Αρταίων , Π.Ε. Άρτας ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Αρταίων..
150. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α 203) « Μονάδα εμφιάλωσης & αποθήκευσης υγραερίου , δυναμικότητας 541,36 μ3 και εμφιάλωσης 2th/day, εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 2Γ στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Ιωάννης Καπέρδας..
151. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) «Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 πτηνών πάχυνσης ( ινδιάνοι), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Ζίτσας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Βασίλειος Ζαφείρης.
152. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) «Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 πτηνών πάχυνσης ( ινδιάνοι), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ.Κ. Κρυφοβού του Δήμου Δωδώνης». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Νικόλαος Ζαφείρης.
153. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, α/α 5): «Περιφερειακή οδός Πάργας- Ανθούσας, στο Δήμο Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου - Δ/νση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Πρέβεζας.
154. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης της με αρ. 72777/25.05.2016 ΑΕΠΟ Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας , πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση (έργο Υποκατηγορίας Α2,ομάδα 7η & 2η), στη θέση «Βάλτος», της Τ.Κ. Πλησιών, Δ.Ε. Φιλοθέης, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, ως προς την επωνυμία από Κων/νος Μίχας σε «ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ» και το εκτρεφόμενο είδος από 40.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής σε 16.000 ινδιάνους». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ».
155. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η, α/α 11, 12α και ομάδα 10η, α/α 6β ) : «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,99 MW, η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση «Φλώρος», της Δ.Ε. Λούρου, του Δ. Πρέβεζας, στην Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΝΑ Ι.Κ.Ε.».
156. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Ανέγερση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 11.000 ινδιάνων (110 Ι.Ζ.) με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Χαλίκι», της Τ.Κ. Πεστών του Δ. Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Ν & Χ ΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε.».
157. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) «Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.000 πτηνών πάχυνσης ( ινδιάνοι), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ.Κ. Κρυφοβού του Δήμου Δωδώνης». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Γεωργία Μπουκουβάλα.
158. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 2) «Μετεγκατάσταση και επέκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 180 τόνων ετησίως στη Λωρίδα Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία. «ΣΑΓΙΑΔΑ ΦΙΣ Α.Ε.».
159. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η , α/α1) «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 59.000 πτηνών πάχυνσης( αύξηση δυναμικότητας από 27.000 σε 59.000), η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «ΜΠΑΝΑΣΙ» της Τ.Κ. Γυμνότοπου, του Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας (υπαγωγή στην οδηγία IED, υπαγωγή στο άρθ. 9 του ν. 4014/2011)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ευγενία Αθανασοπούλου.
160. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 2) «Λειτουργία μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 143,75 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων που θα προέρθει από διάσπαση και μετεγκατάσταση μέρους υφιστάμενης μονάδας , έκτασης 20 στρεμμάτων , η οποία λειτουργεί στη θέση «Χασομέρι» Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία. «ΔΕΛΦΙΝΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο « EPIRUSPLAZA Ε.Π.Ε.».
161. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α1) «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ» της Τ.Κ. Ρωμιάς, του Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ Ο.Ε.».
162. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Εκσυγχρονισμός, επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, θέση «Βασιλίτσα», «Δυο Βρύσες», «Γκούρα», «Λισιόρο», «Μπαλτούμα», εκτός οικιστικών ορίων Τ.Κ. Σμίξης Δ. Γρεβενών & Δίστρατου, Δ. Κόνιτσας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».
163. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) « Ανέγερση πτηνοτροφικής μονάδας, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΣΑΤΙΝΑ», της Τ.Κ. Πεστών, του Δήμου Δωδώνης/ Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Χριστίνα Γιώτη.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
164. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Βρυσσέλας Φιλιατών για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την επισκευή και αντιπλημμυρική προστασία αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Βρυσσέλας Φιλιατών», προϋπολογισμού 11.780,00€, και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
165. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών επισκευής αντλητικού και ομαλού εκκινητή (soft starer 250 Kw) αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Στρογγυλής ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 15.190,00€, και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
166. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της από 09-12-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας – Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών κατασκευών (ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ) για την υλοποίηση του έργου: «Συνέπειες ισχυρής κίνησης στο δομημένο περιβάλλον- αποτίμηση σεισμικής επάρκειας επιλεγμένων κατασκευών».
167. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων αντλητικού και υδραυλικών εξαρτημάτων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ζίτσας (Λίθινι–Μελίσσι)», προϋπολογισμού 11.160,00€, και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
168. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ή Προγραμματικών Συμβάσεων και τους όρους αυτής/αυτών μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης», συνολικού προϋπολογισμού 3.446.641,00 €, και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
169. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων (Ν.Ο.Ι.) για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τμήματος κτιρίου Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.800,00€, και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
170. Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρος στην πρόταση με τίτλο: “G.A.M.E.S. –Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students” στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IPA II CBC “Grecce – Albania 2014-2020” και ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και εκσυγχρονισμός εσωτερικών υποδομών στην Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», συνολικού προϋπολογισμού 545.000,00 €, και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
171. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Επιμελητηρίου Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης στο επιμελητηριακό κτίριο Άρτας», προϋπολογισμού 35.000,00€, και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
172. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας», προϋπολογισμού 59.000,00€, και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
173. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια θερμοκαμερών για την διασυνοριακή γραμμή της Ηπείρου », προϋπολογισμού 3.000,00€, και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
174. Ομόφωνη απόφαση για την διερεύνηση Κέντρων Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου που χρήζουν παρεμβάσεων για την αποκατάσταση τους και σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων για τα αντίστοιχα έργα που θα προκύψουν μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.