Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HΠΕΙΡΟΥ

Προσκαλούμε τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα, ένα άτομο (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ένα άτομο (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δύο άτομα (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και ένα άτομο (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για διάρκεια έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (27 Δεκεμβρίου 2018) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr), ήτοι από την 28η Δεκεμβρίου έως και την 7η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Λήψη αρχείου