Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Απόφαση ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν"

Ένταξη 124 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν" συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.167.803,24 €

Λήψη απόφασης