Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 6η/14-02-2019 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 14-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-02-2019 συνεδρίασης.

  1. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής της ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιμώμενης αμοιβής 150.000,00 € με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  3. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 14 και 15-02-2019 για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά Γέφυρα Κοράκου στην Κοιλάδα Αχελώου», και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  4. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

Σημειώνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκαλείται εκτάκτως, λόγω του επείγοντος συζήτησης και λήψης απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, λόγω της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης και της επικείμενης διοργάνωσης των εκδηλώσεων.