Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πράξη επιβολής προστίμου για POS - ALFA A. M.I.K.E.

Βρείτε την περίληψη εδώ.