Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας "Το Φάβα της Αμοργού" ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αμοργού, με έδρα τη Χώρα Αμοργού, υπέβαλε αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Το Φάβα της Αμοργού» στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).

Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 18/4/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα καταχώρισης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466-enstaseis-gia-proionta-pop-pge