Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Χ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

 

Η Εταιρία Χ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με έδρα 11ο Χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών με ΑΦΜ 998166961 ΔΟΥ Ιωαννίνων με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ευάγγελο Παππά, υπέβαλλε στις 20/2/2019 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου την αρ. πρωτ. 459 αίτηση για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
Η εταιρεία είναι κάτοχος επίσης της με αρ. πρωτ. 129694/20743/14/16-01-2015 άδειας του Ν. 3054 /2002.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.