Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 8η/28-02-2019 Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 28-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019.

Σημειώνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκαλείται εκτάκτως, λόγω του επείγοντος συζήτησης και λήψης απόφασης επί του ως άνω θέματος, για την πληρωμή των δαπανών.