Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 9ης/01-03-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 01-03-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών των προηγούμενων, από 20-02-2019 και 28-02-2019 συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9/01-03-2019

Αριθμός Απόφασης / Θέμα

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αποκατάσταση βατότητας οδού Πραμάντων – Μελισσουργών», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2019.
 2. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 31-07-2019.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2019.
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 30-04-2019.
 5. Έγκριση του από 27-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 31-01-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του δημοτικού σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 61.600,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Καταρράκτη Άρτας και διευθέτηση υδάτων», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής στο τηλεφωνικό κέντρο και σε βοηθητικούς χώρους του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 22.630,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη θέση ΟροσήδεςΜονολιθίου», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τοίχου για την προστασία οικιών εφαπτόμενων σε ρέμα ενός ορίων Τ.Κ. Πραμάντων».
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βατότητας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Αγιά Πρέβεζας».
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Ζαλόγγου».
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Συβότων».
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρέματος «ΘΕΟΧΑΡΗ» στα όρια του Δ.Δ. Αμμοτόπου».
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ποταμού στην περιοχή Μύλοι Γότιστας».
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας για την ασφαλή μετάβαση κτηνοτρόφων στα όρια της Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας».
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων σε διάφορα σημεία (προμήθεια υλικών)».
 17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης κτηνοτροφικών μονάδων στη θέση ‘Μαλούνι’ Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».
 18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Καλαμά πεδιάδας Καλπακίου του Δ. Πωγωνίου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στη θέση ‘‘Λόκοβα’’ της επαρχιακής οδού προς Λιγκιάδες», αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, μέχρι την 13-06-2019.
 20. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρής Γότιστας – Μικρού Περιστερίου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-07-2019.
 21. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου προς πτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Μπαλντούμας ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 30-05-2019.
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια της Δ.Ε. Τύμφης Δήμου Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης και απομάκρυνσης φερτών υλικών Ζαγορίτικου ποταμού».
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 25. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ενδυμάτων και υποδημάτων εργασίας για τα μέλη της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Ιωαννίνων, για την εύρυθμη λειτουργία της, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας των μελών της, στις αυτοψίες που πραγματοποιούν στις πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες του Νομού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κατά τη διάρκεια αντίξοων καιρικών συνθηκών.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 45.869,70 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports» για την Περιφέρεια Ηπείρου, για το έργο “Developing and promoting extremetourisminGreeceAlbaniacross-borderarea” με ακρωνύμια «EX.TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος InterregIPACBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020” και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 28. Έγκριση μετακίνησης του Ευάγγελου Τσιάρα, υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η., στη νήσο GranCanariaτων Κανάριων Νήσων της Ισπανίας, για την συμμετοχή του στο πρώτο (1ο) StudyVisit για το έργο RESOR: “SupportingenergyefficiencyandrenewableenergyinEuropeanislandsandremoteregions” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREGEUROPE, και έγκριση των σχετικών δαπανών για τη μετακίνηση του ως άνω υπαλλήλου και ενός μέλους των εμπλεκόμενων φορέων του έργου.
 29. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Ιατρού Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην 4η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στις 05-03-2019.
 30. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της δράσης με τίτλο «Γαϊτανάκι φιλίας 2019», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 2 Μαρτίου 2019.
 31. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Εβδομαδιαίου Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής / Οδοντιατρικής για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και για Άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες του πληθυσμού από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
 32. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστριών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 33. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή του δικτύου άρδευσης στη (Βαλανιδορράχη) και υλικών επισκευής ηλεκτροκινητήρα και Μ/Σ αντλιοστασίου Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 23.560,00 € με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών επισκευής αντλητικού και ομαλού εκκινητή (soft starter 250 kw) αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Στρογγυλής του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 15.190,00 € με ΦΠΑ.
 35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων αντλητικού και υδραυλικών εξαρτημάτων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ζίτσας (Λίθινο - Μελίσσι)», προϋπολογισμού 11.160,00 € με ΦΠΑ.
 36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «PROWEIN 2019», που διοργανώνεται που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ το διάστημα 17-19/3/2019.
 37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FOOD EXPO2019» που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 16-18/3/2019 καθώς και έγκριση δαπανών για την μετακίνηση υπαλλήλων για να στελεχώσουν το περίπτερο της Περιφέρειας.
 38. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για συμπληρωματικές δαπάνες της διοργάνωσης της εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου στη Σιγκαπούρη, καθώς και έγκριση της μετάβασης στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου στη Σιγκαπούρη και των σχετικών δαπανών.
 39. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 40. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Εγκατάστασης Παραμετροποίησης και Υποστήριξης Λογισμικής Εφαρμογής Μηχανογράφησης για την διενέργεια της Εκλογικής διαδικασίας των Αυτοδιοικητικών, Βουλευτικών και Ευρωβουλευτικών Εκλογών του Έτους 2019 για την Περιφέρεια Ηπείρου.
 41. Έγκριση του από 08-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου – Β΄ φάση», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση του από 26-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου παραπλεύρως τάφρου στην περιοχή Περάνθης» προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.
 43. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς - φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 27-09-2018 α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ), β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κλπ), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 7506/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/28-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΞ0Ο7Λ9-Ψ5Β) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε Άρτας για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 46. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 47. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/13-02-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/21-02-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS”», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», προϋπολογισμού 185.139,60 € με Φ.Π.Α.
 49. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σχετικά με την από 11/12/2018 και με αριθμό καταθέσεως 1343/2018 Αίτηση Εκούσιας Δικαιοδοσίας της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., περί διορισμού προσωρινού Δ.Σ. της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «BIC ΗΠΕΙΡΟΥ» και την από 20/12/2018 Προσωρινή Διαταγή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 50. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις: α) Αγωγής Υγείας με θέμα: «Διαβίωση σε ακραίες καιρικές συνθήκες» και β) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων», με την συνδιοργάνωση της συμμετοχής του 1ου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) Ηγουμενίτσας, όπου θα εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στην Καστοριά και Πρέσπες.
 51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION και Interreg MED).
 52. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 53. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
 54. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 04-01-2019, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την σφοδρή κακοκαιρία (χιονοπτώσεις-παγετός-βροχοπτώσεις) που έπληξε τον Νομό από 04-01-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 1164/37/07-01-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 2/109/18-01-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 55. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 56. Έγκριση του από 26-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Λούτσας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.200,00 € με Φ.Π.Α.
 57. Έγκριση ανάθεσης μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
 58. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή έκδοσης  βεβαιώσεων ταχογράφων για τα οχήματα της Π.Ε. Πρέβεζας και για την πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2019.
 59. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019.
 60. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019.
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της αριθ. 76/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, βάσει της αριθμ. 1/50/09-01-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 63. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994,  για το χρονικό διάστημα έως 20-12-2019.
 64. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2019.
 66. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 67. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων «ΤΖΕΡΟΣ» και «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» που εκβάλουν στον Αχέροντα ποταμό».
 68. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρέματος στην περιοχή Κώτσικα Θεσπρωτίας».
 69. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τοίχων και προστασίας οικιών από παρακείμενο ρέμα στα όρια του Δ.Δ Βρυσοχωρίου».
 70. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή της με Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων προς αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)».
 71. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός επενδεδυμένης τάφρου για την αντιπλημμυρική προστασία της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και αποκατάσταση πρανών αυτής (παροχή υπηρεσιών)».
 72. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς παραγωγική μονάδα στην περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά (προμήθεια υλικών)».
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 74. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος επαρχιακής οδού που εξυπηρετεί ΑΜΕΑ στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (θέση Φλουδέικα)» προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α.
 75. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Δικόρφου», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.
 76. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 26-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων περιοχής Αμάραντου Κόνιτσας για αποκατάσταση σχετικά με τις κατολισθήσεις της περιοχής», προϋπολογισμού 703,67 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 77. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή, εξοπλισμός και δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 1.478.000,00 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου “INTEGRATEDWASTEMANAGEMENTFACILITIESFORBOOSTINGRECYCLINGANDCOMPOSTINGIN 7 REGIONSTHROUGHCROSS-BORDERACTIVITIES” με ακρωνύμιο “WASTERREACTτου Προγράμματος InterregIPACBCGreece-Albania 2014-2020”.
 78. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του Λούρου», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 79. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 80. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρέματος Μαζαρακιάς – Καρτερίου Δήμου Ηγουμενίτσας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
 81. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιπλημμυρική προστασία στη θέση ‘Κάμπος’ Τ.Κ. Μικροσπηλιάς (προμήθεια υλικών)».
 82. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση έργων της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019: α) «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Επισκοπικό)», β) «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» γ) «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου - Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη - Ζέφυρος)» δ) «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ.  5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξύλα» και ε) «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων».
 83. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση ανακοίνωσης σε εφημερίδες για την δημοσιότητα προτεινόμενης απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση αποκατάσταση οδού παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον κόμβο της Καμπής».
 84. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση σε τρείς (3) ημερήσιες εφημερίδες της Πρέβεζας, ανακοίνωσης (ενημέρωσης-πρόθεσης-πρότασης) Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά Έργα Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».
 85. Ε.Η.Δ.Έγκριση κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
 86. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και έγκριση μετάβασης υπαλλήλων στη Μόσχα και των σχετικών δαπανών, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «M.I.T.T. 2019» που διοργανώνεται το διάστημα 12-14/03/2019.
 87. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στο Βερολίνο και των σχετικών δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Ι.Τ.Β. 2019» που διοργανώνεται το διάστημα 6-10/3/2019.
 88. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019 και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019.
 89. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού Ι/27-02-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, του Προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860008.
 90. Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 23-02-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 24554/1044/25-02-2019απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις-παγετοί στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.
 91. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 26-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 26-02-2019 διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α.
 92. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για οφειλή έτους 2018 της Π.Ε. Άρτας, που αφορά σε καταβολή αποζημίωσης στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου.
 93. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνωνκατά τη δικάσιμο της 06-03-2019 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
 94. Ε.Η.Δ.Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας στο Βερολίνο για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Ι.Τ.Β. 2019» που διοργανώνεται το διάστημα 6-10/3/2019 και έγκριση των σχετικών δαπανών
 95. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 96. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις Φιλιατών σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Κέντρου Νεότητας Φιλιατών.
 97. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση-σήμανση-αποκατάσταση ζημιών - βελτίωση επικινδύνων θέσεων Ε.Ο.19, οδού Αβάσσου-Άνω Ράχης-Δεσποτικών, 8ης επαρχ. οδού, 10ης επαρχ. οδού καθώς και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις επικινδύνων θέσεων του οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 344.000,00 με ΦΠΑ.
 98. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνωνκατά τη δικάσιμο της 06-03-2019 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
 99. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 100. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
 101. Ε.Η.Δ.Έγκριση προσθήκης διευκρινιστικού όρου σχετικά με την παραλαβή του κινητού εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 102. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας, με θέμα «Ο ρόλος της γυναίκας μέσα στην οικογένεια – Δημογραφικό Πρόβλημα στη χώρα μας», στο πλαίσιο του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.