Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 3ης/22-3-2019 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                                          ΙΩΑΝΝΙΝΑ  1/3/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 27703 / 764

===========================                                         

Τηλέφωνο: 2651027890, 87203

ΦΑΞ: 26510-70472

Email: Perifereiako.symvoulio@php.gov.gr

                                                                                                                                ΠΡΟΣ: (όπως ο πίνακας Αποδεκτών)

                                               

                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                 ==============

Σας καλούμε  στις  είκοσι δύο   (22) του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  15.30, στην ΕΙΔΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010, δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ »

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010, στην ίδια συνεδρίαση θα παρουσιαστεί και η

 «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ του ΠΟΛΙΤΗ και της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   του  Π.Σ                  

                                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών

1) Περιφερειάρχης Ηπείρου                            

2) Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Άρτας                                                                   

    Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Θεσπρωτίας                                                         

    Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Ιωαννίνων                                                           

    Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Πρέβεζας                                                              

3) Περιφερειακοί Σύμβουλοι

4) Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου

5)Περιφερειακός Συμπαραστάτης  του Πολίτη και της Επιχείρησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Γενικοί Διευθυντές Περιφέρειας Ηπείρου

2) Διευθυντές Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου

3) Προϊστάμενοι  Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων Περιφέρειας Ηπείρου

4) Συντονιστής  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας

5) Βουλευτές Ηπείρου

6) Δήμαρχοι  Ηπείρου

7) Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Eλλάδος

8) Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού

9) Ενδιαφερόμενοι Φορείς, Επιμελητήρια  κ.λπ.

10) Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης (διά της Γραμματείας της Επιτροπής)

11) Εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μ.Μ.Ε. (διά του γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου)