Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 4η/22-3-2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                         ==============

Σας καλούμε στις  είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου  έτους 2019,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14.00 στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

  1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 2ης/18-2-2019 συνεδρίασης Π.Σ.
  2. Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2019
  3.  ‘Έγκριση προκαταβολής ευρωπαϊκής συμμετοχής για τα έργα “APPROVE - Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) και “RESOR - Promoting best practices to support energy efficiency and renewable energy in European islands and remote regions” (PGI05092) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής  Συνεργασίας INTERREG EUROPE

                                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ