Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 11ης/21-03-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 21-03-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-03-2019 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11/21-03-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16 Επιτροπής Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Ράμιας Άρτας (περιοχή Τραντζέικα)» προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 25-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 725.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 04-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με την μονάδα Ε.Ε.Α.Σ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 247.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 08-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής αναδασμού Ριαχόβου» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 12-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού μουσείου Βίτσας Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-07-2019.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της 2ης Επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Πραμάντων στον Αυχένα Μηλιές (θέση Ορσίδες)», προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Κομποτίου - παραλίας Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας –Γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού 515.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Δολιανών επί της ΕΟ Καλπακίου – Κακαβιάς στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο 2019.
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πλακοσκεπούς οχετού μετά την κατάρρευση του υπάρχοντος από έντονη πλημμύρα στην περιοχή του Ωρωπού Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)».
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην Τ.Κ. Γλυκής και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι (προμήθεια υλικών)».
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαπλάτυνση επαρχιακής οδού προς αποφυγή ατυχημάτων στην Τ.Κ. Δίστρατου (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης οδού στην ευρύτερη περιοχή Κομποτίου που εξυπηρετεί κτηνοτροφικές μονάδες (προμήθεια υλικών)».
 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες στην Τ.Κ. Κορύτιανης (προμήθεια υλικών)».
 19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση κατεστραμμένης λόγω θεομηνίας υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Μελισσουργών».
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού μετά από πλημμύρες στην περιοχή της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (προμήθεια υλικών)».
 21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες - Λεπτοκαρυά», προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Εθνική Οδό Ιωαννίνων –Αθηνών προς Δερβίζιανα και προς Θεριακήσι-Μελιγγοί», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2019.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο Βοϊδομάτη ποταμό», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 31-08-2019.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Ανατολή προς Καστρίτσα» και  «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό».
 27. Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία οδού και αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου» του οποίου ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2019 (για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων).
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την ανανέωση της συνδρομής για την χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr. για το έτος 2019.
 30. Έγκριση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Εγκατάστασης Παραμετροποίησης και Υποστήριξης Λογισμικής Εφαρμογής Μηχανογράφησης για την διενέργεια της Εκλογικής διαδικασίας των Αυτοδιοικητικών, Βουλευτικών και Ευρωβουλευτικών Εκλογών του Έτους 2019 για την Περιφέρεια Ηπείρου.
 31. Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του με αντικείμενο την «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» προϋπολογισμού € 132.100,00 με ΦΠΑ, του έργου «Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών με ακρωνύμιο ”IR2MA”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα - Ιταλία 20142020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860017 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
 32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Περιφερειακό Κύπελλο Scramble – αγώνες τύπου Motorcross».
 33. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 34. Έγκριση μετακίνησης της Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου και της Αγνής Αναστασέλου υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Η., στο Μπάρι της Ιταλίας, για την συμμετοχή τους στη Τεχνική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 20-03-2019  του  έργου “Thematic routes and networksTheRoutNet” του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Παπαγιάννη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊστ. Τμημ. Εργαστηρίων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση εργασίας του έργου "Υποστήριξη τοπικών και Περιφερειακών αρχών για τη μετάβαση προς ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2050 - C-TRACK 50'', που θα πραγματοποιηθεί στις 19-03-2019.
 36. Απόφαση για τη μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 325/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών υδροδότησης κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή «Κάτω Πέσιμο» Παραμυθιάς».
 38. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και συντήρησης δικτύου υδροδότησης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια των Δ.Δ. Πλατανιάς και Δροσοχωρίου».
 39. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης κτηνοτροφικής υποδομής στο Δ.Δ. Καρβουναρίου».
 40. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης υποδομών κτηνοτρόφων στους νομούς Πρέβεζας και Θεσπρωτίας».
 41. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και στήριξης πρανών αυτών στα όρια των Δ.Δ. Βράχου και Λυγιάς προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Πέτα».
 43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κεντρικού ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Καταρράκτη Άρτας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης πρανών και καθαρισμός ρεμάτων στα όρια της Μικρής και Μεγάλης Γότιστας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Φαναρίου».
 46. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών τάφρων και αιγιαλού στο Δ.Δ. Αμμουδιάς».
 47. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρέματος από Κάτω Λίππα προς Παναγιά Αχλαδέας».
 48. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-03-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860008.
 49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επί της επαρχιακής οδού Γαβριά – Ψαθοτόπι – Παχυκάλαμος», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 50. Έγκριση του από 28-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αρδευτική διώρυγα στην Τ.Κ. Καλοβάτου», προϋπολογισμού 53.000,00 € με ΦΠΑ.
 51. Έγκριση του από 07-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2018», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
 52. Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή θυροφραγμάτων άρδευσης στην περιοχή Λουτροτόπου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
 53. Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση-αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων (ΤΚ Βίγλας, ΤΚ Γραμμενίτσας, ΤΚ Κωστακιών) και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΤΚ Σελλάδων, ΤΚ Αγίας Παρασκευής)», προϋπολογισμού € 145.000,00 με ΦΠΑ.
 54. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τάφρου εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καλογερικού», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 55. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό χειμάρρων Γραμμενίτσας και Κορφοβουνίου ΠΕ Άρτας».
 56. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Βόνιτσα, στις 13-03-2019 για τη συμμετοχή του στην ανοιχτή εκδήλωση σχετικά με την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Ακτίου, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 58. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 59. Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης για έργα της Π.Ε Άρτας.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση των υπαλλήλων της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας Τάσιου Θεοδ., Τασόπουλου Χρ., Φυσέκη Αικ. στην Κόρινθο, την 28-03-2019, προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα ζωοτροφών.
 61. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για συνδιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Π.Σ. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» και τον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» για ποδοσφαιρικά τουρνουά.
 62. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2019).
 63. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων που ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το έτος 2019).
 64. Έγκριση του από 12-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις - Ασφαλτοστρώσεις αύλειων χώρων 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 65. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 01-03-2019, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.301/73/1-3-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και γεφυρών στην περιοχή Παναγιάς Π.Ε. Πρέβεζας, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 66. Έγκριση μερικής ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Λιόντου Βασίλειου, υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, για την κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2019.
 68. Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 731.264,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
 69. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικά με την από 27-12-2018 αγωγή του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΙΓΜΕ κατά της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 71. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου- ως Εταίρου- στη δράση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ιωαννίνων» με το διακριτικό τίτλο «Σχεδία».
 73. Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2019 προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 74. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 20-05-2019.
 75. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Ράχη Άρτας», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ.
 76. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής στο τηλεφωνικό κέντρο και σε βοηθητικούς χώρους του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 22.630,00 € με ΦΠΑ.
 77. Ε.Η.Δ. Έγκριση 2ης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το «Τμήμα 5: Ηλεκτρικές Συσκευές & Τμήμα 6 Φούρνος Ζαχαροπλαστικής» της σύμβασης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 78. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού με παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεσή της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
 79. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 80. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Νεοχωρακίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 81. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς πτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή Κομποτίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 82. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλεντίνη Άρτας προς Ροβέλιστα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 83. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με παραγωγική μονάδα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 84. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια – Παλιουράκι και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 85. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας και διευθέτησης όμβριων μεταξύ των Δ.Δ. Παλαιοχωρίου και Σερζιανών προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 86. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 08-01-2018, με αριθμ. καταθ.: 107/2018 έφεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΕΒΕ».
 87. Ε.Η.Δ. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 88. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας προκατασκευασμένων ορθογώνιων αγωγών για  την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι -  Λάιστα.
 89. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο
 90. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα στις 22-03-2019, για να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη συνάντηση, στην Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων για έργα της Π.Ε. Άρτας.
 91. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αντλιών Νο 2 και Νο 6 αντλιοστασίου Βίγλας».
 92. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 14-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας στις θέσεις Μεγάρχη, Ανεμοράχη, Κάτω Καλεντίνη, Μεσούντα», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
 93. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλα ΠΕ Άρτας (Β' φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 94. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 20-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - συντήρηση της επαρχιακής οδού (13) από Αστραποκαμένο – Κλειδί – Χελώνα – Αγία Παρασκευή - Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.
 95. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς - φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 02-01-2019 στο οδικό δίκτυο, (αποχιονισμός, ρίψη άλατος, άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 47/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΚΤ87Λ9-Ω96) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 96. Ε.Η.Δ. Διόρθωση των από 19-11-2018 και 10-01-2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 11.601.528,23 € με Φ.Π.Α.
 97. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
 98. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας (ΚΙΜΕΘΕ), εκδήλωσης για τα Παλιά Φαρμακεία και Ιατρεία της Θεσπρωτίας.
 99. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
 100. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 101. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 102. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 103. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 104. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στη θέση Δολιανών του (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά)», προϋπολογισμού € 28.855,00 με ΦΠΑ.
 105. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Αγώνων Στίβου του Α.Σ. Άρτας – Τιτάνες.