Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 5ης/10-4-2019 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                           ==============

Σας  καλούμε στις δέκα  (10)  του μηνός  Απριλίου  έτους  2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στην  Ειδική  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), ώστε να  διεξαχθεί η  προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις  (άρθρα 165 και  168  του  Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) διαδικασία για την:

«Εκλογή Γραμματέα  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  λόγω  ανεξαρτητοποίησης του μέλους, που κατείχε τη θέση»

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   του  Π.Σ.                 

                                                                                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ