Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 6ης/10-4-2019 τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                         ==============

Σας καλούμε στις  δέκα  (10) του μηνός Απριλίου έτους 2019,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15.30  στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

1.Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 3 ης/22-3-2019 τακτικής και 4ης/22-3-2019 ειδικής  συνεδρίασης Π.Σ.

2.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων  που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου : “Οδός Σταύρου Νιάρχου”. (εισήγηση η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου)

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ