Κυρ22092019

Ενημέρωση:Παρ, 20 Σεπ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση θεμάτων 5ης/10-4-2019 Ειδικής συνεδρίασης Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης/10-4-2019  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

===============================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην ειδική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις δέκα (10)   του μηνός Απριλίου  έτους 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα  που έλαβαν  αριθμό απόφασης  20 και 21  έτους 2019:

Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  λόγω  παραίτησης  του μέλους που κατείχε τη θέση          

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, εξέλεξε  τον Περιφερειακό Σύμβουλο  κ. Σπυρίδωνα Πάικα, για τη θέση του Αντιπροέδρου  του Π.Σ

 (αριθμ. απόφασης: 5/20/10-4-2019)

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Εκλογή Γραμματέα  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  λόγω  ανεξαρτητοποίησης του μέλους που κατείχε τη θέση.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, εξέλεξε τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Ντάλλα, για τη θέση του Γραμματέα του Π.Σ. (αριθμ. απόφασης:5/21/10-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ