Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 13ης/12-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 12-04-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 03-04-2019 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13/12-04-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας στην οδό Πέρδικα – Λαγομάνδρα» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών στο καμπαναριό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 15.500,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων περιοχής Κωστακιών Άρτας», προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουτσελιό – Ελληνικό – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλατανούσα – Δαφνωτή», προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο Χαράλαμπο) και Τ.Κ. Καψάλων», προϋπολογισμού 500,00 € με ΦΠΑ.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οικιών από κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στη ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Γκρίκα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αμπελιά», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από Αϊ Γιάννη έως Κόνιτσα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού προς Λύχνο του Δήμου Πάργας και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό προς αποφυγή ατυχημάτων», προϋπολογισμού 35.500,00 € με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου «Γ.Ν.Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 27-06-2019.
 20. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2019.
 21. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στον οικισμό Κερασιές Τ.Κ. Καταρράκτη για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 81.500,00 € με ΦΠΑ.
 23. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι προς γέφυρα Τζαρή», προϋπολογισμού 392.000,00 € με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε συνδετήρια οδό στη Λούτσα Πρέβεζας με Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (προμήθεια υλικών)».
 25. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για προστασία οδού στο Διάσελλο Άρτας (προμήθεια υλικών)».
 26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφική μονάδα στην Τ.Κ. Μεγάρχης και σύνδεση με την επαρχιακή οδό (προμήθεια υλικών)».
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς πτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ρωμιάς Δήμου Ζηρού (προμήθεια υλικών).
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2019 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 29. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/08-04-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2019 προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 30. Έγκριση του από 10-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 3ης επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ.
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης προς Φούρκα και προς Νικάνορα», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 19-06-2019.
 32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού από διακλάδωση επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας προς Ι.Μ. Ασπραγγέλων», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2019.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2019 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2019.
 35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα 200 kw/1.450 RPM αρδευτικού αντλιοστασίου (Ωρωπού) του ΤΟΕΒ Λάμαρης».
 36. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτριου Καλόγηρου και Νικόλαου Πετρόπουλου (οδηγού ΚΥ) στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2019, για την συμμετοχή τους σε σύσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων  και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
 37. Έγκριση μετακίνησης της Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και της Βασιλικής Ηγουμενίδου υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων στη Ferrara της Ιταλίας, για την συμμετοχή τους σε συνέδριο και  στη Τεχνική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17-18 Απριλίου 2019  του  έργου Adrion 5 Senses “Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses” του Προγράμματος INTERREG ADRION 2014-2020 - Περιφέρεια Ηπείρου της ΣΑΕΠ 318/2 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2019).
 39. Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 40. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών, για την διοργάνωση fam trip και εκδήλωσης υποδοχής Κυπρίων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων στα Ιωάννινα, στις 12-04-2019.
 41. Έγκριση μετάβασης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στη Λευκωσία της Κύπρου, για τη συμμετοχή στην έκθεση ΤΑΞΙΔΙ που διοργανώνεται το διάστημα 03-05/05/2019 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 42. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμ. καταθ.: 3777/2018 αίτηση αναίρεσης του Σπυρίδωνα Κασταμονίτη του Ιωάννη.
 43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για αποκατάσταση μετά από θεομηνία της γέφυρας στην περιοχή της Μικρής Γότιστας προς οικισμό Σιούτσος (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης κτηνοτροφικών μονάδων στις Τ.Κ. Γουριανών – Ρωμανού μετά από κατολισθήσεις (προμήθεια υλικών)».
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης Δαφνωτής με Πλατανούσα μετά από έντονες βροχοπτώσεις (προμήθεια υλικών)».
 46. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης από Πλακανίδα έως Προφήτη Ηλία (παροχή υπηρεσιών)».
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 48. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (ενδύματα και υποδήματα) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας.
 49. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 50. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την άρση προσχώσεων και την αντιπλημμυρική προστασία γεωργικών εκτάσεων ΤΚ Συκεών Άρτας».
 51. Έγκριση μετάβασης της υπαλλήλου Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στο Μίρι της Μαλαισίας για το χρονικό διάστημα 27-04-2019 έως και 07-05-2019 προκειμένου να παρακολουθήσει και να συμμετέχει ως ομιλήτρια με παρουσιάσεις στο 8th International Forum on Industrial Bioprocessing 2019, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 01-05-2019 έως και 05-05-2019 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας (προμήθεια πινακίδων σήμανσης & ετήσια συνδρομή του «Οδηγού Εργατικής Νομοθεσίας-Ελέγχου Επαγγελματιών»).
 53. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 54. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αρέθουα και ενίσχυση πρανών», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 55. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης ρέματος Κακκάβου και επισκευή υπαρχόντων αναβαθμών», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
 56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019 («Ηλεκτροφωτισμός επί της 1ης επαρχιακής οδού», «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (Τμήμα Ριζά-Χειμαδιό)», «Επέκταση περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», «Συντήρηση-σήμανση 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας» και «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η επαρχιακή οδός-Αχερουσία-Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές»).
 57. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/108, 109 και 110/04-034-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 04-04-2019, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης καθίζησης σε δρόμο πρόσβασης στη 13η επαρχιακή οδό (Φιλιππιάδα –Ρωμιά - Ριζοβούνι) Π.Ε. Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, β) αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του κάμπου Φαναρίου Π.Ε. Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα και γ) προστασίας οχθών ποταμού Αχέροντα από διάβρωση στην περιοχή Καστριού Π.Ε. Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 58. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019 (οδοιπορικά Μαΐου – Ιουλίου).
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας του υπό μετάταξη υπαλλήλου Οικονόμου Θεόδωρου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων μηχανικών) στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της αριθ. 76/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας (τόκοι), βάσει της αριθμ. 1/50/09-01-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019, που αφορά στη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού του προγράμματος Δακοκτονίας 2019.
 62. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε. Πρέβεζας «Επιτάφιος – Επιφάνεια», που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2019.
 63. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 64. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επικαιροποίηση της μελέτης που αφορά το έργο Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 4.340,00 € με Φ.Π.Α.
 65. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πέρδικας και σύνδεσή της με αρχαιολογικό χώρο Δυμόκαστρου», προϋπολογισμού € 470.000,00 με ΦΠΑ.
 66. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 10-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης Αγίου Σπυρίδωνα – Βίγλας – Ράχης με επαρχιακή οδό προς Κορωνησία» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ.
 67. Ε.Η.Δ. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ-ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ».
 68. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της αναδάσωσης για την «Βελτίωση (διαπλάτυνση – ασφαλτόστρωση) υφιστάμενης οδού στον Σ.Μ.Α. στη θέση Παλιουρές» της Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου».
 69. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού αρδευτικού αύλακα στην περιοχή Γιούρτια Παραμυθιάς καθώς και ρεμάτων στην περιοχή Ξηρόλοφου».
 70. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης ομβροδεξαμενών στην Πέρδικα και τα Σύβοτα Θεσπρωτίας».
 71. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Αηδονιά – Χειμαδιό νομού Πρέβεζας».
 72. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πρόσβασης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην Δήμου Ζαλόγγου».
 73. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Πάργας – Πέρδικας».
 74. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - Φραγκάδων», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 75. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001 «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
 76. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 77. Ε.Η.Δ. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 78. Ε.Η.Δ. Έγκριση σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών και διάθεση πίστωσης.
 79. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στο Μιλάνο της Ιταλίας και σχετικών δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Tutto Food 2019» που διοργανώνεται το διάστημα 6-9/5/2019.
 80. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Διακλιμακιακού Πρωταθλήματος χάντμπολ επίλεκτων αθλητριών U16, που θα πραγματοποιηθεί από 30-4-2019 έως και 4-5-2019 στην Κόνιτσα.
 81. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα.
 82. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 83. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 23-02-2019, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις-παγετοί στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας, σύμφωνα με την αριθμ. 24554/1044/25-02-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 9/548/01-03-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 84. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 85. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Άρτας για πρόστιμα από την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2017.
 86. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 87. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 05-03-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 29429/1284/05-03-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε τον Νομό.
 88. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης εργασιών με μίσθωση ειδικού μηχανήματος ιδιωτικής χρήσης με χειριστή για επισκευές στον ηλεκτροφωτισμό του επαρχιακού δικτύου από Μαυρούδι προς Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.
 89. Ε.Η.Δ. Έγκριση μερικής ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
 90. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες προστασίας βάθρων γεφυρών και καθαρισμός ρεμάτων στην περιοχή Λιμπόνι Παραμυθιάς».
 91. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ Καμπής».
 92. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της αναδάσωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», στη θέση «Όρη Σουλίου» της Δ.Ε. Σουλίου του Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 93. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Η Μαύρη πεταλούδα», με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Άρτας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Σκουφάς», στην Άρτα στις 13-04-2019, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 1η Μάη 2019.