Τρι17092019

Ενημέρωση:Δευ, 16 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 14ης/23-04-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 23-04-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-04-2019 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14/23-04-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2019 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια Νομού», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής στο τηλεφωνικό κέντρο και σε βοηθητικούς χώρους του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 22.630,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 17-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρονικών βατήρων εκκίνησης κολύμβησης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση του από 11-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 16-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του από 19-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβου Κάτω Καλεντίνης της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 16-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης οικισμού “Αλώνια” στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων –Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό» προϋπολογισμού 520.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.» προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου» προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Ράμιας Άρτας» προϋπολογισμού 98.000,00 € με ΦΠΑ.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από Ιωάννινα έως Γέφυρα Καλογήρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας από κόμβο Ελεούσας έως Παλιουρή», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από Δρίσκο έως Δεμάτι», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των πτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 59.460,00 με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 21. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης», αναδόχου «ΤΡΙΠΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 20-05-2019.
 22. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 55240/5293/17-04-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σχετικά με την απόσυρση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» πριν την καταληκτική ημερομηνία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου» με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 81072.
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της νομικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και την εν γένει λειτουργία τους.
 24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση έργων της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019 («Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως Κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας οδού», «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου», «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας –Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα»).
 25. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αρμών συστολοδιαστολής για τη γέφυρα Εφύρας επί της Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας».
 26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αρμών συστολοδιαστολής για τη γέφυρα Μεσοποτάμου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας».
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την συντήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων του συστήματος θέρμανσης-ψύξης του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από την διακλάδωση Ανατολικής – Κοτομίστας προς γέφυρα Παπαστάθη για προστασία της γέφυρας από καταπονήσεις από τον Άραχθο ποταμό (παροχή υπηρεσιών)».
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία επαρχιακής οδού προς Βίτσα (προμήθεια υλικών)».
 30. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελαφότοπο», προϋπολογισμού 73.500,00 € με Φ.Π.Α.
 31. Έγκριση του από 17-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας στη θέση Δολιανών του (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά)», προϋπολογισμού € 28.855,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 32. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Καβασίλων Κόνιτσας», αναδόχου «ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», μέχρι την 30-08-2019.
 33. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην 21η επαρχιακή οδό της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος ΕΔΕ», μέχρι την 30-08-2019.
 34. Έγκριση κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων (πρώην αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης μετατόπισης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου διαπλάτυνσης επαρχιακού δικτύου Πλατανιά – Δαφνούλα.
 36. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των κ.κ. Δήμου Τσολακούδη, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας και Δημητρίου Κλούμπα, Διευθυντή Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Κοζάνη, για συμμετοχή τους σε διήμερη ενημερωτική συνάντηση εργασίας με θέμα «Έλεγχος και Εκκαθάριση Δημοσίων Δαπανών» στις 18 και 19 Απριλίου 2019.
 37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «LONDON WINE FAIR», που διοργανώνεται στο Λονδίνο, το χρονικό διάστημα 20-22/05/2019.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Μαΐου - Αυγούστου 2019, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 39. Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 63/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων επίδοσης των δικογράφων.
 40. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φορητών Η/Υ (notebooks) για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 43. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 6.500,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα - Ιταλία 20142020» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης ποταμού στη θέση ΜΠΛΙΑΡΙΑ Μεγάλης Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γεωργοκτηνοτροφικής οδοποιίας και αποκατάσταση προσβάσεων στην περιοχή του Αθαμανίου (παροχή υπηρεσιών)».
 46. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κοίτης για την προστασία ανενεργής χωματερής στη θέση Λεύκα Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 47. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πρόσβασης κτηνοτρόφων στο Δ.Δ. Ανθρακίτη».
 48. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρανών και άρση καταπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή των Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».
 49. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στα όρια του πρώην Δήμου Κατσανοχωρίων (προμήθεια υλικών)»
 50. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 51. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την Έκδοση ποιητικής συλλογής με τίτλο «Αποποίηση Ευθυνών» του Γιώργου Κουλιανού.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναβάθμιση του τοπογραφικού εξοπλισμού (GPS) που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.
 53. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροδιατροφικές μονάδες του Δήμου Αρταίων (ΔΕ Γραμμενίτσας – ΔΕ Βλαχερνών) και του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Πέτα)», προϋπολογισμού 148.800,00 € με Φ.Π.Α.
 54. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες ανακαίνισης στο επιμελητηριακό κτίριο Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 55. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αρδευτική διώρυγα στην Τ.Κ. Καλοβάτου», προϋπολογισμού 53.000,00 € με ΦΠΑ.
 56. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-02-2019 διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση του δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες από Τ.Κ. Καλαμιάς έως Ιόνια Οδός», προϋπολογισμού € 56.000,00 με ΦΠΑ.
 57. Έγκριση του από 05-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση–αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες μέσω της ΕΟ 3, θέση Θανασέικα Άρτας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.
 58. Έγκριση του από 16-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τάφρου εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καλογερικού», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 59. Έγκριση λύσης της Σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)».
 60. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού € 15.500,00 με ΦΠΑ.
 61. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για ενίσχυση των πρανών της κεντρικής διώρυγας πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.
 62. Κατακύρωση του αποτελέσματος της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό – Ροδιά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 63. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, Γιαννούλας Λιόγκα του Δημητρίου, στην Αθήνα από 06-10/05/2019, προκειμένου να συμμετάσχει σε ενημερωτική ημερίδα του ΕΦΕΤ.
 64. Έγκριση ανακλήσεων δέσμευσης πίστωσης, έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ της Π.Ε Άρτας.
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, διενέργειας και των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για το έτος 2019» προϋπολογισμού 41.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των υπηρεσιών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας,
 67. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-04-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε Άρτας για το έτος 2019, προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 68. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 69. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/09-04-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ.
 70. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/17-04-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “TRUST - cooperaTion foR sUStainable Transport”» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού 185.139,60 € με Φ.Π.Α.
 71. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/18-04-2019 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS”», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 72. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 18-04-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 58719/2630/18-04-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το κύμα έντονης βροχόπτωσης.
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για την κάλυψη εξόδων ανανέωσης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) τεσσάρων οδηγών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 74. Έγκριση του από 18-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση οδοποιίας και βελτίωση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Μιχαλιτσίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 75. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και λοιπών στοιχείων ασφαλείας στις Επαρχιακές οδούς Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» προϋπολογισμού 72.000,00 € με Φ.Π.Α.
 76. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 28-03-2019 και 01-04-2019, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα και προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/99/28-3-2019, Φ.301/100/28-3-2019, Φ.301/103/1-4-2019, Φ.301/104/1-4-2019 και Φ.301/105/1-4-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 12/859/03-04-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 77. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης αιθουσών κτιρίου ιδιοκτησίας της Π.Ε. Πρέβεζας, για την στέγαση του Σωματείου – Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.) με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με έδρα την Πρέβεζα.
 78. Απόφαση για την άσκηση ή μή του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της αριθμ. 803/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και αντικατάσταση του ROUTER του «Σύζευξις» στο Κεντρικό Κτίριο (Σπηλιάδου 8) της Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.500,00 € με Φ.Π.Α.
 80. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα» προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
 81. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδοστρώματος μετά από κατολίσθηση στη Χ.Θ. 84+ 500 της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης (θέση Ντέρτι)», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 82. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα μελέτη Νέας οδού πρόσβασης προς Δ.Δ. Κρυοπηγής Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 125.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 83. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης και στήριξης πρανών στον Ραφτανίτικο ποταμό (παροχή υπηρεσιών)».
 84. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης παράπλευρου οδικού δικτύου και σύνδεση με επαρχιακή οδό Κουτσελιού - Δαφνούλας».
 85. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης ρεμάτων που καταλήγουν στον Βάλτο Πάργας (παροχή υπηρεσιών)».
 86. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού από διασταύρωση επαρχιακής οδού Πέρδικας – Συβότων προς Καραβοστάσι και σύνδεσή της με αυτή (προμήθεια υλικών)».
 87. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», προϋπολογισμού 78.000,00 € με ΦΠΑ
 88. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Άραχθο της Τ.Κ. Ραφταναίων του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων (Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων για αντιστήριξη επαρχιακής οδού)», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», βάσει του από 12-12-2018 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία.
 89. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή επαρχιακής οδού προς Λάιστα λόγω κατολίσθησης μήκους 2 χιλιομέτρων», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-09-2019.
 90. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την επισκευή γεφυρών τύπου μπέλεϋ της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 91. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Ιωαννίνων από τον Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων, στις 4 Μαΐου 2019.
 92. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνέκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου προς ενημέρωση συμπολιτών μας για κινδύνους που κρύβει μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 93. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη Γ’ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού Λυκείων 2019.
 94. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση, πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Άμστερνταμ, καθώς και έγκριση μετάβασης του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και των σχετικών  δαπανών.
 95. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας», προϋπολογισμού 59.000,00 € με Φ.Π.Α.
 96. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας δρόμου Αγίου Σπυρίδωνα – Στρογγυλής Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ.
 97. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλα ΠΕ Άρτας (Β' φάση)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 98. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς - φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 01-02-2019 έως 30-03-2019, για καθαρισμούς αποστραγγιστικών τάφρων και απομάκρυνση φερτών υλικών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 7506/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/28-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΞ0Ο7Λ9-Ψ5Β) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 99. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 100. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 101. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υλοτόμηση επικίνδυνων δένδρων σε συνεργασία με την Δ/νση Δασών προς αποφυγή ατυχήματος στην Ηγουμενίτσα».
 102. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2019».
 103. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2018-2019.
 104. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της επισκευής καθισμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 105. Ε.Η.Δ. Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021.
 106. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την «Επέτειο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων», στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το έτος 2019.
 107. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (17ο Preveza Jazz Festival).
 108. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (μουσική παράσταση «Στον ήχο των ποιητών-Τραγουδάμε για να θυμόμαστε»).
 109. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Θεατρική παράσταση «Το Σύνδρομο Του Επιζήσαντα»).
 110. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/121, 122, 123, 124 και 125/16-04-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 16 και 18-04-2019, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου, καθαρισμού ερεισμάτων, ποταμού, ρεμάτων και χαντακιών, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 111. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/22-04-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, για τα έτη 2019 – 2020», συνολικού προϋπολογισμού 70.868,60 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 112. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019.
 113. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα.
 114. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 115. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση, πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα γυρίσματα της εκπομπής Selfie της ΕΤ2.
 116. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης με επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω Καλεντίνης» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 117. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού και κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στα όρια των Δ.Δ. Ριζών, Βράχου και Λούτσας», αναδόχου «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Α.Ε. ‘’ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.’’», μέχρι την 30-06-2019.
 118. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 119. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια υλικών για την επισκευή ΤΟΛ της Περιφέρειας Ηπείρου που βρίσκεται στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων.
 120. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 11-09-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021).
 121. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – Στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», αναδόχου «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗ», μέχρι την 03-08-2019.
 122. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου – Β΄ φάση», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.