Σαβ17082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 4ης/14-06-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΗ

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14-06-2019, λήφθηκαν αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πρακτικό αριθμ. 4/14-06-2019
Αριθμός Απόφασης – Θέμα

76. Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
77. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς – Γηρομερίου, Φιλιατών & Πάργας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Κυριακής Αυλότοπου», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
78. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς – Γηρομερίου, Φιλιατών & Πάργας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ Παναγίας Ραιδιώτισσας», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
79. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
80. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Αποκατάσταση Ι.Ν Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού » προϋπολογισμού 130.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
81. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Συντήρηση- Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού 125.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
82. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Συντήρηση- αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Βάρδας», προϋπολογισμού 29.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
83. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Μ.Τ 24K.V ( πεδίων) αρδευτικού αντλιοστασίου Νεοχωρίου ( ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
84. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Μ.Τ 24K.V ( πεδίων) αρδευτικού αντλιοστασίου Πόρου ( ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 22.320,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
85. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα μέσης τάσης 24Κ.V αντλιοστασίου άρδευσης ( Κυψέλης ) του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
86. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια δύο δεξαμενών ύδρευσης 25m3 και υδραυλικών εξαρτημάτων για την ύδρευση της Τ.Κ Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου» προϋπολογισμού 21.700,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
87. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ν.Σκουφά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια αντλητικών και ηλεκτρικού πίνακα για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών δήμου Νικολάου Σκουφά » προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
88. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
89. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Πίνακα Μ.Τ – καλωδιώσεων- συντήρηση Μ/Σ αρδευτικού αντλιοστασίου «Σκάλα» Τ.Κ Στεφάνης ( ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού 39.500,00 ευρώ, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
90. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και τoυ Δήμου Πάργας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ Χόχλας του δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) , και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
91. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και τoυ Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στη περιοχή του 5ου Παιδικού Σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) , και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
92. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε., του έργου (υποκατηγορίας Α2,ομάδα 7η,α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 12.500 ινδιάνων, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Πασιώτικα», Τ.Κ. Ψαθοτοπίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Κωνσταντίνος Δημητρίου του Μιλτιάδη.
93. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε., του έργου (υποκατηγορίας Α2,ομάδα 4η,α/α 11- ομάδα 10η, α/α 6α, 6β, 12α): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, ισχύος 0,99 MW, η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση «Ποταμιά», της Τ.Κ. Ράχης, της Δ.Ε. Αμβρακικού, του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
94. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ) : « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 30.000 σε 51.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Καπνοτόπια», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
95. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ) : « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 30.000 σε 52.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Ψήλωμα», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Αντιγόνη Μπαλτογιάννη. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

1ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως,Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
2ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθίας , Γηρομερίου ,Φιλιατών & Πάργας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βερενίκης», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
3ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Δημόσιων Ποδηλάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας».
4ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και τoυ Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες Βρυσούλας & Ανω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 53.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ) , και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
.
5ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου μνημείου οικίας Δεσπότη – Αμεσα στερεωτικά μέτρα στην Οικία Χουσεϊν Μπέη (Σπίτι Δεσπότη) στα Ιωάννινα» , για ένα έτος.

6ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και τoυ Δήμου Ζαγορίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του παραδοσιακού κτιρίου του δημοτικού σχολείου Διλόφου», προϋπολογισμού 54.543,42,00 ευρώ (με ΦΠΑ) , και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
7ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και τoυ Δήμου Δωδώνης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση «Κεφαλόβρυσο» έως τον οικισμό της ΤΚ Μανολιάσας» προϋπολογισμού 200.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
8ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και τoυ Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια φρεατίων συσκευών ελέγχου ροής και ασφάλειας στο Δήμο Πωγωνίου» προϋπολογισμού 21.080,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
9ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και τoυ Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση του καταφυγίου Μελισσουργών Κεντρικών Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
10ο ΕΗΔ Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και τoυ Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια πλωτών μετακινούμενων τμημάτων εξεδρών εκκίνησης σκαφών για τις ανάγκες του ΝΟΙ» προϋπολογισμού 74.400,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο(2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.