Τετ17072019

Ενημέρωση:Τετ, 17 Ιουλ 2019 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 9η/17-7-2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                         ==============

Σας καλούμε στις δεκαεπτά (17) του μηνός Ιουλίου έτους 2019,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.30  στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων προηγούμενων συνεδριάσεων Π.Σ., ήτοι: 3η/22-3-2019 (τακτική), 4η/22-3-2019 (ειδική), 5η/10-4-2019  (ειδική), 6η/10-4-2019 (τακτική), 7η/9-5-2019 (κατεπείγουσα)  και 8η /26-6-019 (κατεπείγουσα)

  1. Τουριστικές πλεύσεις στον ποταμό Αχέροντα

(εισήγηση: η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας)

  1. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: « Βελτίωση  αποκατάσταση οδού παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον κόμβο της Καμπής»

  (εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου)

  1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2018  της Περιφέρειας Ηπείρου

   (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ