Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία «ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ» ΠΓΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η ΕΑΣ Νάξου ΑΕΣ ΑΕ, με έδρα το Γαλανάδο Νάξου, η «ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα και η επιχείρηση «Ναξία Γη», με έδρα το Γλινάδο Νάξου, υπέβαλαν αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία «ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ» ΠΓΕ.

Κατά της ως άνω αίτησης τροποποίησης των προδιαγραφών, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 12/9/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466-enstaseis-gia-proionta-pop-pge