Δευ19082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 23ης/19-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 19-07-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-07-2019 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 23/19-07-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2019 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 725.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι προς γέφυρα Τζαρή», προϋπολογισμού 392.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας παράλληλου οδικού δικτύου (Μεγάλη Βρύση – Αγία Κυριακή) της Δ.Ε. Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια – Παλιουράκι και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Νεοχωρακίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από Δρίσκο έως Δεμάτι», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 12-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στα Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο Χαράλαμπο) και Τ.Κ. Καψάλων», προϋπολογισμού 77.500,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 15-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κορύτιανη προς Σεμερίζα και σύνδεση με εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση του από 11-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς μνημείο Ρουσέτη Σκαρλάτου στην περιοχή του Ελληνικού μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του από 16-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Καρβουναρίου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 72.000,00 € με Φ.Π.Α.
 13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ματσούκι – Μπάρος – όρια νομού (κατασκευή συρματοκιβωτίων)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 14. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.680.000,00 € με Φ.Π.Α.
 15. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 620.000,00 € με Φ.Π.Α.
 17. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-09-2019.
 19. Έγκριση Γ’ Τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Δροσοχωρίου-Κράψης-Γότιστα-Μπαλντούμα έτους 2019».
 21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλαδιών έξωθεν και περιμετρικά του αεροδρομίου Ιωαννίνων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης και της περιφερειακής οδού Ιωαννίνων».
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς Δεσποτικό – Αετόπετρα – Λάβδανη – Στρατίνιστα έτους 2019».
 23. Έγκριση του από 03-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων Βελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοσμηρά - Ασβεστοχώρι - Κόντσικα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση του IV/02-05-2019 Πρακτικού διαπίστωσης επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 75656) για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση δημόσιου δασικού οδικού δικτύου των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης & Ζαγορίου (1οΤμήμα)», προϋπολογισμού 64.176,82 € με Φ.Π.Α.
 26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου για το β΄ εξάμηνο του έτους 2019.
 28. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου και τον άρτιο σχεδιασμό των Η/Μ εγκαταστάσεων στα Καβάσιλα και τον Αμάραντο.
 29. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 107303/3315/12-7-2019 (ΑΔΑ68ΕΘ7Λ9-Β4Ψ) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 95032/2967/25-06-2019 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» και με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 76347/2019.
 30. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της ενδεκαήμερης κατασκήνωσης κοινοτικής ανάπτυξης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στους Μελισσουργούς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας από 24/7- 4/8/2019.
 32. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2019.
 33. Έγκριση του από 09-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 34. Έγκριση του από 11-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος τάφρου Τ126, δρόμος Πασσά», προϋπολογισμού 35.000,00 € με Φ.Π.Α.
 35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 129.000,00 € με Φ.Π.Α
 37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό και εκβάθυνση λιμνοθάλασσας Λογαρού προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 38. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου - Σαλονίκης - Βερενίκης - Ελαταριάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 2019 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο «Διαγραμμίσεις – Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 €.
 40. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019.
 41. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Νέας Σελεύκειας σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Σελεύκειας.
 42. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην «Γιορτή Λαδιού Πέρδικας» σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέρδικας.
 43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι-Παραμυθιά Γλυκή (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Βουτσαράς - όρια νομού Θεσπρωτίας έτους 2019».
 45. Έγκριση του από 11-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (έργα Β΄ Φάσης)», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
 46. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 107680/4193/15.07.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί απόσυρσης κατατεθείσας προσφοράς, στα πλαίσια του διενεργούμενου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 75476).
 47. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 48. Απόφαση για την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 12/2019 απόφασης Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
 49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από Ιωάννινα έως Γέφυρα Καλογήρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 50. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού 000,00 € με ΦΠΑ.
 51. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Πηγή Τετρακώμου – Πετράλωνα μετά από έντονες πλημμύρες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 52. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 15-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 53. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού πρόσβασης από Μικρή Γότιστα προς παραγωγικές μονάδες και βοσκοτόπια όρους Λάκμος», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 54. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ζωρίκας Γρεβενιτίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 55. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», αναδόχου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2019.
 56. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 16-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά στην Μερόπη Πωγωνίου», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 57. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ιωαννίνων – Κακαβιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 31-10-2019.
 58. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2019.
 59. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η επαρχιακή οδό Μεγάλη Γότιστα-Κράψη», αναδόχου «Δημήτριος Ξάνθης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-10-2019.
 60. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας και σύνδεσης με το επαρχιακό δίκτυο του χώρου ανακύκλωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολής».
 61. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων στο ορεινό οδικό δίκτυο της επαρχίας Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 62. Ε.Η.Δ. Έγκριση του 2ου/17-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2019 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 63. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού 3/18-07-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 64. Ε.Η.Δ. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου «Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών με ακρωνύμιο ”IR2MA”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα - Ιταλία 20142020» του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860017.
 65. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 66. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ.
 67. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 68. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Άρτας για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς για έλεγχο νομιμότητας μεταποιητικής μονάδας.
 69. Ε.Η.Δ. Έγκριση του αριθμ. ΙΙ/17-07-2019 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας, για το έτος 2019» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 70. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 71. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, για την αποκατάσταση πρόσβασης για ΑΜΕΑ σε συνδετήρια οδό με την Ε.Ο Άρτας - Καρδίτσας στην Τ.Κ Διχομοιρίου (οικισμός Ξηρόκαμπου) του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2905 / Φ.300.09.ΜΙΜΟ/06-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΦ77Λ9-ΗΧΙ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 72. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκβάθυνση – καθαρισμό στομίων και τάφρων ιχθυοτροφείου λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 73. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς παραγωγική μονάδα του πρωτογενούς τομέα στην Τ.Κ. Κυψέλης (παροχή υπηρεσιών)».
 74. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 11-09-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021), προϋπολογισμού 3.460.610,95 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 75. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις με τίτλο «7η Αλωνιάδα Σεβαστού», που συνδιοργανώνει με την Ένωση  Αποδήμων Σεβαστού.
 76. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (πολιτιστικό τριήμερο «ΑΜΙΣΟΣ 2019»).
 77. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στην διοργάνωση της 30ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου, από 04 έως 10/08/2019.
 78. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού της Π.Ε. Πρέβεζας.
 79. Ε.Η.Δ. Έγκριση μερικής ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
 80. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019.
 81. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σίτσαινα - Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ.
 82. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 83. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 84. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 85. Ε.Η.Δ. Έγκριση Α’ Τροποποίησης κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων (πρώην αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων), του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002.
 86. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφάλτου για την προσωρινή βελτίωση της επαρχιακής οδού Καβάσιλα έως Λουτρά Καβασίλων».