Δευ19082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 25ης/08-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 08-08-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-07-2019 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 25/08-08-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς», προϋπολογισμού 3.750.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», προϋπολογισμού 608.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων –Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό» προϋπολογισμού 520.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων περιοχής Κωστακιών Άρτας», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-04-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στον οικισμό Κερασιές Τ.Κ. Καταρράκτη για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 81.500,00 € με ΦΠΑ.
 7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 8. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 02-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση του από 02-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του από 30-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής αεροφυλακίων και βάσεων στήριξης στο αρδευτικό αντλιοστάσιο Δικόρφου - Μεσοποτάμου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 31.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 12. Έγκριση του από 31-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση δικτύου όμβριων υδάτων κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου στη θέση Καραβοστάσι Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 13. Έγκριση του από 31-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα Γέφυρα Καλογήρου – Άρτα», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 14. Έγκριση του από 05-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Πέρδικας – Καρτέρι και περιοχής πρόσβασης από επαρχιακό δίκτυο προς παραλία Πέρδικας», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 377.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής - Κατσικάς», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς προς Μπουραζάνι για εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φραγκάδων Δήμου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Βάρδας», προϋπολογισμού 29.000,00 € με Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της επαρχιακής οδού Βερενίκης – Σαλονίκης», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών μονάδων στο Βοτονόσι», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της βατότητας της επαρχιακής οδού Παραμυθιάς (αεροδρόμιο) – Μόρφι».
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες αποκατάστασης Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης για την προστασία αυτής από τον ποταμό Σαραντάπορο (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 758.000,00 € με Φ.Π.Α.
 25. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλία Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού 515.000,00 € με Φ.Π.Α.
 26. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 117961/11524/31-07-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί απόσυρσης προσφοράς οικονομικού φορέα στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ, με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 83707.
 27. Έγκριση Δ’ Τροποποίησης της κατανομής και αύξηση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού για την ολοκλήρωση της λειτουργίας του οδικού ηλεκτροφωτισμού του κόμβου Λιγκιάδων.
 29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - Ελληνικό», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 30. Έγκριση του από 12-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 31. Έγκριση του από 05-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
 32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 04-02-2021.
 34. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για αντιπλημμυρική προστασία από τον ποταμό Άραχθο στην Τ.Κ. Μηλιωτάδων».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2019 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών Μ.Τ. 24 KV (πεδίων) αρδευτικού αντλιοστασίου Πόρου (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 22.320,00 € με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μέσης Τάσης 24 KV αντλιοστασίου άρδευσης (Κυψέλης) του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2019).
 39. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών καθώς και έγκριση μετάβασης στελεχών, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ANUGA που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 5-9/10/2019.
 40. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών καθώς και έγκριση μετάβασης στελεχών, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Tour Natur 2019, που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 6-8/09/2019.
 41. Έγκριση δαπάνης, διάθεση, πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την τοποθέτηση και λειτουργία αυτόνομου περιπτέρου για την προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω διανομής φυλλαδίων.
 42. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Λυρική Παμβώτις» από την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.
 43. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του σεμιναρίου παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολού Πωγωνίου στις 13-08-2019.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Θαλασσαιμίας, από τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας Ηπείρου στις 20-22/09/2019.
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για τη Γέφυρα Πλάκας με την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών στις 10-11/08/2019.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Θρησκευτικού Τουρισμού.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Διοργάνωση ορκωμοσίας νεοεκλεγέντος Περιφερειάρχη και μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά υπαλλήλου στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», προϋπολογισμού 176.000,00 € με Φ.Π.Α.
 50. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Πέτα Άρτας από γέφυρα ρέματος Μπούση», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 51. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών και υψομετρικών στοιχείων για την βελτίωση του παραλίμνιου δρόμου (α' φάση): Έλατος Κορφοβουνίου - Αβαρίτσα - Βαρουχαίικα - Κυπρίστα - Άμμος», αναδόχου Δημητρίου Παππά, Τοπογράφου Μηχανικού, μέχρι την 20-11-2019.
 52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών συλλογής κτηματολογικών στοιχείων για την βελτίωση της 10ης επαρχιακής οδού από γέφυρα Ζούτου έως διασταύρωση Συκεών ΠΕ Άρτας», αναδόχου Πέτρου Μπούγια, Τοπογράφου Μηχανικού, μέχρι την 21-11-2019.
 53. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ. Γριμπόβου Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Δημητρίου Θ. Φούκα  ΕΔΕ», μέχρι την 30-12-2019.
 54. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας δρόμου Κρυονέρι – Ναζαίοι Δ.Κ. Τζουμέρκων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», μέχρι την 06-10-2019.
 55. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων»,  αναδόχου «Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», μέχρι την 30-09-2019.
 56. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση–βελτίωση της επαρχιακής οδού Καστανιά–Τετράκωμο ΠΕ Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μέχρι την 08-10-2019.
 57. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επί της επαρχιακής οδού Γαβριά – Ψαθοτόπι - Παχυκάλαμος», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY SA», μέχρι την 30-09-2019.
 58. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 59. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας».
 60. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες απορροής όμβριων της επαρχιακής οδού (4) εντός της Τ.Κ. Ροδαυγής» (παροχή υπηρεσιών)».
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργο της Π.Ε Άρτας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων έτους 2019.
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 63. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2019.
 64. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για: α) καθαρισμούς και αποκαταστάσεις βατότητας προς αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Πέρδικας-Αργυροτόπου β) αποκατάσταση οδών πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες και καθαρισμό ρέματος προς αποφυγή πλημμυρών στην Αγία Μαρίνα Δήμου Ηγουμενίτσας, γ) αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου και διανοίξεις καταπτώσεων στην περιοχή Σουλίου Δήμου Σουλίου, δ) αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης  από και προς το επαρχιακό δίκτυο στην περιοχή Βρυσέλας – Ελαίας -Αετού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και ε) καθαρισμούς οδών προς αποκατάσταση βατότητας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
 66. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις με τίτλο «7η Αλωνιάδα Σεβαστού», που συνδιοργανώνει με την Ένωση  Αποδήμων Σεβαστού.
 67. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 68. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και λοιπών στοιχείων ασφαλείας στις Επαρχιακές οδούς Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.
 69. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λούρου του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 70. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 105.000,00 € με ΦΠΑ.
 71. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 53.400,00 € με ΦΠΑ.
 72. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/199, 200 και 201/25-07-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 25-07-2019, για επείγουσες εργασίες: α) κοπής επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Πρέβεζας, β) για άρση καταπτώσεων στην 5η επαρχιακή οδό στην περιοχή Αγιάς ΠΕ Πρέβεζας και γ) καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή Αγιάς ΠΕ Πρέβεζας.
 73. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ξύλινων διαδρόμων για την πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. στον αιγιαλό».
 74. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια των Δ.Δ. Βάρδας και Ελάφου (προμήθεια υλικών)».
 75. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) με σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Άγιος Χριστόφορος - Κούρεντα - Γρανίτσα - Ραδοβίζι - Διχούνι», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος ΕΔΕ».
 76. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 78. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 79. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 01-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 23-07-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προσβάσεων σε διάφορα σημεία του Ν. Θεσπρωτίας με το επαρχιακό δίκτυο για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 80. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 02-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 25-07-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη θέση Κρυονερίου Άρτας», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 81. Ε.Η.Δ. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) με σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Πιστιανά έως Σκούπα», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.».
 82. Ε.Η.Δ. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) με σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».
 83. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ογκωδών υλικών για την προστασία κοίτης ποταμού στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας».
 84. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση προβλημάτων σε ομβροδεξαμενές στον Παραπόταμο και Άγιο Γεώργιο Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».
 85. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης στην περιοχή της Μυρσίνης και του Χειμαδιού Πρεβέζης».
 86. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ποταμού Αχέροντα από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στην περιοχή Βουβοποτάμου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων»
 87. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άρση προϊόντων καθαρισμού, από κοπή δέντρων, θάμνων και φυτικής γης της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας».
 88. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού από Συρράκο έως Καταρράκτη Άρτας μήκος 40 χιλιομέτρων (παροχή υπηρεσιών)».
 89. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α.
 90. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 28-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο - Μικρό Πάπιγκο», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
 91. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθέντων κατάντι πρανών για την προστασία των κατοικιών στο Σακελλαρικό της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι 30-10-2019.
 92. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση προσβάσεων στα όρια του Δ.Δ. Βοτονοσίου».
 93. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης πρανών και διαμόρφωση οδοποιίας στα όρια του πρώην Δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».
 94. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Καλπακίου».
 95. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2020 συνολικού προϋπολογισμού 1.148.570,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 96. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (πολυετής δέσμευση), έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής, για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2019-2020 και 2020-2021, μέχρι 30/04/2021 συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ.
 97. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το έργο με το ακρωνύμιο ERMIS του Προγράμματος INTERREG “Greece-Italy 2014-2020”.
 98. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ. Ανέζας Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 99. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 100. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ενός (1) πλήρους ηλεκτρονικού μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) για τις ανάγκες εναέριας υποστήριξης και το συντονισμό επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου.
 101. Ε.Η.Δ. Έγκριση των Πρακτικών Ι/02-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/06-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
 102. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράταση της μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ Π.Ε. Πρέβεζας.
 103. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 08-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 18-07-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης και αποκατάσταση σύνδεσης της οδού πρόσβασης με την 3Α επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 104. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο Βοϊδομάτη ποταμό», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-11-2019.
 105. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 41ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 106. Ε.Η.Δ. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αετομηλίτσα» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 107. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 11-09-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021).