Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 26η/21-08-2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-08-2019 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουτσελιό – Ελληνικό – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλατανούσα – Δαφνωτή», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με παραγωγική μονάδα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς μνημείο Ρουσέτη Σκαρλάτου στην περιοχή του Ελληνικού μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια με το Δ.Δ Μουκοβίνας (προμήθεια υλικών)».
 7. Έγκριση του από 09-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.680.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου προς περιοχές Δήμων Κόνιτσας, Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 12-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 07-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ματσούκι – Μπάρος – όρια νομού (κατασκευή συρματοκιβωτίων)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 10. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 07-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ζωρίκας Γρεβενιτίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 11. Έγκριση του από 14-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 07-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την γέφυρα μπέλευ στη θέση Παναγιά Μετσόβου».
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200,00 € με Φ.Π.Α.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη (Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων» προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου (φύτευση θάμνων και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης) στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης στο ύψος του Αεροδρομίου Ιωαννίνων».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδοφωτισμού επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας στο Δ.Δ. Καναλίου με το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΔΗΕ.
 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και συντήρηση πρασίνου επί της επαρχιακής οδού Σκαμνέλι-Ηλιοχώρι στην περιοχή του Γυφτόκαμπου».
 19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προς έλεγχο για την κατακύρωση της σύμβασης για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση (σαρζανέτ και λοιπές εργασίες) στην 32η επαρχιακή οδό προς Μονή Μολυβδοσκέπαστης και προς Αηδονοχώρι», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-10-2019.
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση μεταλλικής γέφυρας Παντάνασσας (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων».
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ. 24 KV τριών (3) πεδίων αρδευτικού αντλιοστασίου Νεοχωρίου (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου: «ΤΜΗΜΑ 4 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ», της Πράξης: «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», με κωδικό ΟΠΣ 5000169 και συνολικό προϋπολογισμό 42.322,44 €.
 26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2019 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό περιοχής ΤΟΕΒ Παραμυθιάς στο οποίο ορίστηκε διοίκηση από το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω εκτάκτων περιστάσεων».
 28. Έγκριση μίσθωσης υδροφόρων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 08-08-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 122708/5477/09-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων.
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή περίφραξης μεταξύ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και αερολιμένα Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)».
 30. Έγκριση των Πρακτικών 1/08-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και 2/12-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 11-09-2019 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) προϋπολογισμού 539.336,50 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 31. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κωπηλασίας με τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων στις 7& 8/09/2019.
 32. Έγκριση ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019.
 33. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Κιόσκι λίμνης από δέντρα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στην περιοχή».
 34. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 35. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από τη Γερμανία.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 37. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη Διοργάνωση ορκωμοσίας νεοεκλεγέντος Περιφερειάρχη και μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
 38. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ.
 39. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α».
 40. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 129.000,00 € με Φ.Π.Α.
 41. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση συνδετήριας οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση των πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στα ερείσματα της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας στην περιοχή Τέροβο – Κουκλέσι».
 43. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις - Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 98.759,33 € με Φ.Π.Α.
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βιντεοσκόπηση μέσω ηλεκτρονικών ιπτάμενων μέσων (μη επανδρωμένων) για καταγραφή κατάστασης οδών και προσβάσεων για προγραμματισμό δράσεων πολιτικής προστασίας».
 46. Έγκριση του από 08-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές» προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 47. Έγκριση των Πρακτικών Ι/29.07.2019 και IΙ/14.08.2019 της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 731.264,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
 48. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τεχνικών και βατότητας της οδού από Βοβούσα προς Λάιστα για την ασφαλή διέλευση των κτηνοτρόφων (προμήθεια υλικών)».
 49. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 50. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 12-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού 720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 51. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου Παραποτάμου (προμήθεια υλικών)».
 52. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 08-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού πρόσβασης από Μικρή Γότιστα προς παραγωγικές μονάδες και βοσκοτόπια όρους Λάκμος», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 53. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών τάφρων στα όρια των Δ.Δ Κατσικάς και Καστρίτσας».