Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 10η/28-8-2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                         ==============

Σας καλούμε στις  είκοσι οκτώ   (28) του μηνός Αυγούστου  έτους 2019,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00  στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

  1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 9ης/17-7-2019 συνεδρίασης Π.Σ.
  2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Β΄ τρίμηνο έτους 2019
  3. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019
  4. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων

                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ