Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 26ης/21-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 21-08-2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-08-2019 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 26/21-08-2019

Αρ. Απόφασης / Θέμα

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουτσελιό – Ελληνικό – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλατανούσα – Δαφνωτή», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας Θεοδώριανα με παραγωγική μονάδα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς μνημείο Ρουσέτη Σκαρλάτου στην περιοχή του Ελληνικού μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια με το Δ.Δ Μουκοβίνας (προμήθεια υλικών)».
 7. Έγκριση του από 09-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.680.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου προς περιοχές Δήμων Κόνιτσας, Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 12-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 07-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ματσούκι – Μπάρος – όρια νομού (κατασκευή συρματοκιβωτίων)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 10. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 07-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ζωρίκας Γρεβενιτίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 11. Έγκριση του από 14-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 07-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την γέφυρα μπέλευ στη θέση Παναγιά Μετσόβου».
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200,00 € με Φ.Π.Α.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη (Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)» προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου (φύτευση θάμνων και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης) στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης στο ύψος του Αεροδρομίου Ιωαννίνων».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδοφωτισμού επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας στο Δ.Δ. Καναλίου με το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΔΗΕ.
 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και συντήρηση πρασίνου επί της επαρχιακής οδού Σκαμνέλι-Ηλιοχώρι στην περιοχή του Γυφτόκαμπου».
 19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προς έλεγχο για την κατακύρωση της σύμβασης για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση (σαρζανέτ και λοιπές εργασίες) στην 32η επαρχιακή οδό προς Μονή Μολυβδοσκέπαστης και προς Αηδονοχώρι», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-10-2019.
 22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση μεταλλικής γέφυρας Παντάνασσας (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων».
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ. 24 KV τριών (3) πεδίων αρδευτικού αντλιοστασίου Νεοχωρίου (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου: «ΤΜΗΜΑ 4 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ», της Πράξης: «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», με κωδικό ΟΠΣ 5000169 και συνολικό προϋπολογισμό 42.322,44 €.
 26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2019 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και καθαρισμός προσβάσεων προς αρδευτικό περιοχής ΤΟΕΒ Παραμυθιάς στο οποίο ορίστηκε διοίκηση από το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω εκτάκτων περιστάσεων».
 28. Έγκριση μίσθωσης υδροφόρων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 08-08-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 122708/5477/09-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων.
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή περίφραξης μεταξύ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και αερολιμένα Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)».
 30. Έγκριση των Πρακτικών 1/08-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και 2/12-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 11-09-2019 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) προϋπολογισμού 539.336,50 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 31. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κωπηλασίας με τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων στις 7& 8/09/2019.
 32. Έγκριση ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019.
 33. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Κιόσκι λίμνης από δέντρα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στην περιοχή».
 34. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 35. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από τη Γερμανία.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 37. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη Διοργάνωση ορκωμοσίας νεοεκλεγέντος Περιφερειάρχη και μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
 38. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ.
 39. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α».
 40. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 129.000,00 € με Φ.Π.Α.
 41. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση συνδετήριας οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση των πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στα ερείσματα της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας στην περιοχή Τέροβο – Κουκλέσι».
 43. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις - Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 98.759,33 € με Φ.Π.Α.
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βιντεοσκόπηση μέσω ηλεκτρονικών ιπτάμενων μέσων (μη επανδρωμένων) για καταγραφή κατάστασης οδών και προσβάσεων για προγραμματισμό δράσεων πολιτικής προστασίας».
 46. Έγκριση του από 08-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές» προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 47. Έγκριση των Πρακτικών Ι/29.07.2019 και IΙ/14.08.2019 της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 731.264,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
 48. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τεχνικών και βατότητας της οδού από Βοβούσα προς Λάιστα για την ασφαλή διέλευση των κτηνοτρόφων (προμήθεια υλικών)».
 49. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 50. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 12-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού 720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 51. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου Παραποτάμου (προμήθεια υλικών)».
 52. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 08-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού πρόσβασης από Μικρή Γότιστα προς παραγωγικές μονάδες και βοσκοτόπια όρους Λάκμος», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 53. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών τάφρων στα όρια των Δ.Δ Κατσικάς και Καστρίτσας».
 54. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 09-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 55. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 09-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενίτι», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 56. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 12-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Μεγάλο Περιστέρι προς παραγωγικές μονάδες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 57. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής σταυλικών εγκαταστάσεων Υπουργείου Γεωργίας περιοχής Κατσικάς».
 58. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 20-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 13-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχών Αμμοτόπου, Παπαδάτων και Διάσελλου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 59. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 20-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 13-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδών στην περιοχή Πράμαντα – Μελισσουργών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 60. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 08-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 61. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας προκατασκευασμένων ορθογώνιων αγωγών για  την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι.
 62. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 63. Ε.Η.Δ. Έγκριση Ε’ Τροποποίησης της κατανομής και αύξηση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
 64. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στη 14η επαρχιακή οδό στην Τ.Κ. Λιθίνου», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-11-2019.
 65. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς παραγωγική μονάδα στην περιοχή Πλατανιάς (προμήθεια υλικών)».
 66. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 10-07-2019 για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών, καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, αυτοφυούς βλάστησης, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με την αριθμ. 105521/4745/10-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 22/1754/12-07-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 67. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος επαρχιακού οδικού δικτύου και σύνδεσης αυτού με συνοικισμό Δ.Δ. Κοτομίστας (προμήθεια υλικών)».
 68. Ε.Η.Δ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019.
 69. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους εκατέρωθεν των επαρχιακών οδών της Τ.Κ. Πλατανιάς (παροχή υπηρεσιών)».
 70. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος τάφρου Τ126, δρόμος Πασσά», προϋπολογισμού 35.000,00 € με Φ.Π.Α.
 71. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 72. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.
 73. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 74. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Πιστιανά έως Σκούπα», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 25-10-2019.
 75. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών (σωλήνων - πλέγματος) για την περίφραξη του χώρου των εγκαταστάσεων της πρώην Γεωργικής Σχολής και των σταυλικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Γεωργίας στην περιοχή Κατσικάς».
 76. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-09-2018 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ, και ανάκληση της αριθμ. 4/152/30-01-2019 (Α.Δ.Α.: Ω8ΓΟ7Λ9-ΘΗ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά και την υποβολή επανορθωτικών μέτρων της Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 75656) βάσει της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και την έκδοση της αριθμ. 23/1791/19-07-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η.
 77. Ε.Η.Δ. Έγκριση τρίμηνης παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων που περιλαμβάνονται α) στον πίνακα των τροποποιημένων δρομολογίων των αναδόχων της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 52951, β) στον πίνακα των τροποποιημένων δρομολογίων των αναδόχων της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 60320, γ) στον πίνακα των τροποποιημένων δρομολογίων των αναδόχων του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 43952, που περιλαμβάνονται στις με αρ. 22/1727/12/07/2019 (ΑΔΑ:ΨΞΥΓ7Λ9-Ζ2Ζ) και 15/1148/09-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΠΠ7Λ9-0Ε9) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
 78. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Kοπή και απομάκρυνση πεύκων που έχουν αρρωστήσει στο δάσος της Λούτσας εκατέρωθεν της εθνικής οδού Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας στην περιοχή Λούτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 79. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για: α) καθαρισμό τάφρου υδροσυλλογής επαρχιακού δικτύου προς Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Πολυνέρι από καταπτώσεις και φερτά υλικά προς αποφυγή ατυχημάτων, β) αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στην περιοχή Σουλίου – Τσαγκαρίου δήμου Σουλίου λόγω καταπτώσεων, γ) καθαρισμό ρεμάτων Σαμονίδας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, δ) καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Καρβουναρίου δήμου Σουλίου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και ε) καθαρισμό οδών πρόσβασης για το Πυροσβεστικό Σώμα προς Νούνεσι – Μουργκάνα – Αγία Μαρίνα – Σούλι για αποφυγή – κατάσβεση πυρκαγιών.
 80. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2019.
 81. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 12ου Ανταμώματος Συλλόγου Σαρακατσαναίων Πρέβεζας στις 24/8/19.
 82. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από τη Αυστρία.
 83. Ε.Η.Δ. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σερβιανών», αναδόχου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
 84. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στις 18/9/19.
 85. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά στην Μερόπη Πωγωνίου», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
 86. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης μετατόπισης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Πετροβουνίου και Ποτιστικών και Βαπτιστής λόγω κατολίσθησης από έντονα καιρικά φαινόμενα».
 87. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για: α) καθαρισμούς επαρχιακού δικτύου και αποκαταστάσεις βατότητας προς αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Πέρδικας-Αργυροτόπου , β) αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου και καθαρισμό ρέματος προς αποφυγή πλημμυρών στην Αγία Μαρίνα Δήμου Ηγουμενίτσας, γ) αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου και διανοίξεις καταπτώσεων στην περιοχή Σουλίου Δήμου Σουλίου, δ) αποκατάσταση βατότητας οδών πρόσβασης από και προς το επαρχιακό δίκτυο στην περιοχή Βρυσέλας – Ελαίας -Αετού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και ε) καθαρισμούς οδών προς αποκατάσταση βατότητας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
 88. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση παραγωγικών μονάδων στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)».
 89. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες προστασίας κοίτης και στερέωσης αντλιοστασίων κατά μήκος Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια με το Δ.Δ Μικρής Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».
 90. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 19-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 09-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σίτσαινα – Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 91. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Μεσούντα έως όρια νομού (προς Μυρόφυλλο) (προμήθεια υλικών)».
 92. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση γέφυρας Κομποτίου (παροχή υπηρεσιών)».
 93. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Καβασίλων Κόνιτσας», αναδόχου «ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», μέχρι την 30-11-2019.
 94. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του αναδασμού στη θέση ‘Πολιτσιές’ Χρυσοβίτσας Δήμου Μετσόβου».
 95. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2019.
 96. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών σχετικά με απολυμάνσεις και διαδικασίες θανάτωσης χοίρων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Περιφέρεια Ηπείρου.