Δευ21102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Δημοσίευση Αίτησης Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων, ΚΑΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΠ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 2684/Β΄/2016)

Ο ΚΑΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 38, Κατσικάς Τ.Κ. 45500, ΑΦΜ 057961135 ΔΟΥ Ιωαννίνων,
υπέβαλλε στις 12/09/2019 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου την αρ. πρωτ. 3501/2019 αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης άνευ εγκαταστάσεων.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.